Almedalen 18: Vad kan EUs transportsamarbete ge dig?

26 juni, 2018

Hur kan vi på bästa sätt använda EU för att utveckla hållbara
transporter och knyta Sverige närmare den europeiska marknaden? Hur kan vi samarbeta inom stomnätskorridorerna för ett sammanlänkat Europa?

Välkommen på Afternoon tea i Almedalen med samarbetet Botniska korridoren och Projekt Mittstråket och ett samtal om hur vi bäst tar tillvara på möjligheterna med det europeiska transportsamarbetet.

Deltagande (urval):
Per Olof Lingwall, chef CEF-sekretariatet, Trafikverket
Jan Kilström, VD Green Cargo
Andreas Jensen, Affärsutvecklingschef, MTR
Anna Godevärn, VD Mörsjö Deli
Melissa Frödin, Senior rådgivare, Västra Götalandsregionen
Karolina Boholm, transportdirektör, Skogsindustrierna
Erik Lövgren, regionråd, Region Västernorrland
Kathrin Österlund, politisk sakkunnig, Infrastrukturminister Eneroth

© 2019 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten