Norra Sveriges gemensamma prioritering inlämnad till regeringen

Regeringen bör möjliggöra tidigare byggstart och färdigställande för Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och dubbelspåret Hallsberg-Mjölby. Även de viktiga investeringarna i de anslutande stråken bör genomföras...

Nyhetsbrev 12: Gemensamt remissvar och kraftig kritik från Riksrevisionen

Samarbetet önskar alla läsare en god jul och ett gott nytt år med årets sista nyhetsbrev.

Norrbotniabanan bidrar till utvecklingen av storskalig och miljövänlig basindustri i norra Sverige.

Gemensamt yttrande av Norrbotniabanegruppen och Norrbotniabanan AB inlämnat till regeringen.

Nyhetsarkiv »
Andra nyheter