Korridorarbetet viktigt för EU och aktörer i norr

Ökade möjligheter till medfinansiering, för stora objekt och aktörer som vill arbeta med hållbarhet. Större delaktighet. Säkrad tillgång till nuvarande och framtida resurser för EUs näringsliv. Det är några a...

Direktiven till Trafikverket för nästa nationella plan färdiga!

Regeringen har nu beslutat om direktiv till Trafikverket och länsplaneupprättare för att ta fram förslag till nästa nationella plan. Klimat, Bostäder, överflyttning av godstrafik till järnväg och sysselsättning...

Två tidigare ministrar i täten för fler bostäder längs ostkustbanan

Hur många nya bostäder kan byggas när restiderna halveras och kapaciteten fyrdubblas på Ostkustbanan? Den frågan ska de tidigare infrastrukturministrarna Catharina Elmsäter Svärd och Ulrica Messing utreda.

Stråksamarbete möjliggör test av järnvägstransporter

Samarbetet E12 Bothnia Atlantica möjliggör nu för Lyckseleföretaget Maxmoduler att testa järnväg för sina transporter. Ett mer hållbart alternativ men med hinder.

”ERTMS ska byggas”

Tågoperatörerna vill vänta med införandet av det europeiska signalsystemet ERTMS. Men infrastrukturminister Johansson är tydlig. ERTMS ska byggas.

Nyhetsarkiv »
Andra nyheter
Kontakt
Botniska korridoren

Joakim Berglund, projektledare Intresseföreningen Norrtåg
+46 70-239 54 60
joakim.berglund(at)bothniancorridor.com

Nya ostkustbanan

Ingela Bendrot, VD
+46 766 00 21 21.
ingela.bendrot(at)nyaostkustbanan.se

Norrbotniabanan
Elisabeth Sinclair, projektledare
0730-59 60 10
info(at)norrbotniabanan.se

Adress