NORRA SVERIGE TAR PLATS I TRAFIKVERKETS FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN

"Trafikverket talar vårt språk" inledde Elvy Söderström, ordförande samarbetet Botniska korridoren, den gemensamma pressträffen för Botniska korridoren, Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan med.