Direktiven till Trafikverket för nästa nationella plan färdiga!

Regeringen har nu beslutat om direktiv till Trafikverket och länsplaneupprättare för att ta fram förslag till nästa nationella plan. Klimat, Bostäder, överflyttning av godstrafik till järnväg och sysselsättning...

Två tidigare ministrar i täten för fler bostäder längs ostkustbanan

Hur många nya bostäder kan byggas när restiderna halveras och kapaciteten fyrdubblas på Ostkustbanan? Den frågan ska de tidigare infrastrukturministrarna Catharina Elmsäter Svärd och Ulrica Messing utreda.

Stråksamarbete möjliggör test av järnvägstransporter

Samarbetet E12 Bothnia Atlantica möjliggör nu för Lyckseleföretaget Maxmoduler att testa järnväg för sina transporter. Ett mer hållbart alternativ men med hinder.

”ERTMS ska byggas”

Tågoperatörerna vill vänta med införandet av det europeiska signalsystemet ERTMS. Men infrastrukturminister Johansson är tydlig. ERTMS ska byggas.

Stora helvetet ska bli ett paradis

Från Östersunds-Posten: Stora helvetet ska bli ett paradis för 120 miljoner kronor. Ny bro, nytt spår och elektrifiering av banan. Allt ska vara klart till alpina VM i Åre vintern 2019.

Drömtåget rullade längs kusten

Premiärtur. Lördag den 1 oktober rullade ett fullsatt Norrtåg Luleå-Haparanda. Senast 2018 hoppas kommunen politiker att trafiken är igång. Läs mer på kuriren.nu

Almedalen: ”Det här är inget annat än ett erbjudande till Sverige”

I knivskarp internationell konkurrens växer norra Sverige så att det knakar. Därigenom skapas mer resurser till vår välfärd. Men vad krävs framöver av politiken, näringslivet och infrastrukturen för att Sverige...

ALMEDALEN: Vad vinner Sverige på utbyggd järnväg?

Det var frågan som seminariet med samma namn ställde under Almedalsveckans tredje dag i Region Västerbottens lokaler på Novgorodgränd mitt i Visby. Bakom tillställningen stod en rad olika aktörer med kopplingar ti...

Politikerveckan i Almedalen 2016

Botniska korridoren anordnar två seminarier i Almedalen, "Hur skapar vi förutsättningar för hållbar tillväxt och välfärd?" måndag 4 juli 13-15 med Afternoon Tea och "Vad vinner Sverige på utbyggd järnväg i no...

Hållbara transporter avgörande för vår välfärd

Vem behöver transporter? En av fler frågor som belystes ur flera perspektiv på Botniska korridorens riksdagsseminarium onsdag den 25 maj.

JVFN 25 maj: Tillväxt och export startar i norra Sverige

Anmäl dig idag! Välkomna till ett samtal om Sveriges nyindustrialisering och tillväxt, tillsammans med Botniska korridoren och Järnvägsforum Norr.

Norra Sverige i gemensamt inspel till regeringen

Sverige behöver hela Sverige - ett av dagens budskap från Norra Sverige till regeringen.

Avtal klart. Nu kan bygget av Norrbotniabanan starta!

Förhandlingarna med EU klara om finansiering för framtagande av tågplan Umeå - Skellefteå!

Blir bro över Stora helvetet

Nu står det klart att Trafikverket väljer broalternativet för passagen över Stora helvetet, rapporterar SVT Jämtland

IKEA går från lastbil till tåg längs med Botniska korridoren

2 800 ton koldioxid mindre per år i utsläpp när IKEA väljer att transportera varor med tåg istället för lastbil. Nu dubblerar Green Cargo sina transporter längs Botniska korridoren för IKEA.

På nya spår mot framtiden?

Under det gemensamma paraplyet Botniska korridoren samarbetar nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan i Almedalen 2015. Tillsammans med Näringslivets transportråd lyfter vi järnvägarna i norr och i Sverige.

ScandMed-korridoren öppnar 10 november

ScandMed rail freight corridor - EUs längsta godskorridor öppnar sitt "one stop shop" 10 november. Korridoren är en del av EUs nio stomnätverks-korridorer och sträcker sig från Sicilien till Sverige.

Gävle-Axmartavlan nästa etapp dubbelspår?

Första etappen av Nya ostkustbanan (dubbelspår Gävle-Härnösand) består av 9 kilometer dubbelspår. Nästa etapp kan nu bli sträckan Gävle till Axmartavlan enligt Hela Hälsingland. (helahalsingland.se).