Rapporter

Regional systemanalys för norra Sverige – fokus järnväg
En gemensam systemanalys med fokus på järnväg för de fem nordligaste länen och Region Örebro län. Framtagen tillsammans med ÅF Infraplan med stöd av Gustav Malmqvist, MIDEK AB

bk_systemanalys_161104

Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser – Exemplet norra Sverige
Regionförstoring-Web-140120-kl-16

Råvaror för Europa
RavarorforEuropa_SV_130423

Persontrafik Luleå – Uleåborg – Rovaniemi
Persontrafik+Norrtåg+Luleå-Uleåborg-Rovaniemi_120919

”Nationell godsstrategi”
NGS_101103