Megasatsningar i klimatets tecken -
Näringslivet investerar över en biljon i norra och mellersta Sverige

1 000 miljarder är en siffra som tål att upprepas, men vi behöver också lyfta vad dessa investeringar faktiskt handlar om och vad de för med sig. I norra Sverige görs högteknologiska satsningar som är oerhört viktiga pusselbitar för att nå så väl nationella som globala klimatmål och i förlängningen nå ett fossilfritt samhälle.

Norra Sverige blir en världsledande region för framtidens industri och det innebär att livet för de som lever här förändras – precis som för alla de som kommer att bosätta sig här. De kommuner som tidigare setts som sömniga utflyttningsorter blir attraktiva platser i händelsernas centrum. Tusentals nya arbetstillfällen hos investerande företag leder till ännu fler arbetstillfällen och ett växande utbud av service, välfärd, handel och kultur. Trots detta gör Trafikverket bedömningen att det inte kommer att finnas ett tillräckligt befolkningsunderlag för satsningar på järnvägen i norra och mellersta Sverige.

Att inte matcha näringslivets investeringar med satsningar på järnvägen kommer att bromsa den positiva utvecklingen och påverka människor, företag och hela Sveriges ekonomi. Utveckling och tillväxt riskeras när varken kompetens eller gods har möjlighet att ta sig fram i den utsträckning som krävs.

Elvy Söderström (S)ordförande Botniska korridoren

På tal om industrins framtid: titta bara norrut, till exempel till Sverige. Där, 160 kilometer söder om polcirkeln, kan man besöka en pionjär som arbetar för att göra vår ekonomi grönare. I Luleå har en stålfabrik precis börjat använda vätgas för att minska användningen av järnmalm. Och för några dagar sedan meddelade en annan producent i samma region att de kommer att bygga en storskalig grön vätgasanläggning som en del av en ny stålproduktionsanläggning.
Dessa är inte isolerade fall. Vi vet alla att stålindustrin idag svarar för upp till 9 procent av de globala utsläppen. Således måste och vill företag i norra Sverige få ner sitt koldioxidavtryck till noll – med vattenånga som enda biprodukt. Deras sätt att uppnå detta är ren vätgas. Vätgas, härrörande från förnybar energi såsom vattenkraft. En resurs som är lika riklig i Skandinavien som högkvalitativ järnmalm.

Dessa svenska entreprenörer matchar andan i European Green Deal. Vi vill förena vårt sätt att producera och göra affärer med vår planets hälsa. Det är dags att göra detta. För det som är bra för planeten är bra för affärerna och bra för oss alla. Energiövergången är kärnan i vår European Green Deal.

Ursula von der LeyenEU-kommissionens ordförande

Nyheter om investeringarna i norra och mellersta Sverige

Några exempel från norra och mellersta Sverige