Skip to main content
Nyheter

Arktisk infrastrukturkonferens i Kiruna

By 21 december, 2021 februari 23rd, 2022 No Comments

Konferensen är flyttad till 31 maj – 1 juni i och
med utökade restriktioner covid-19 under januari

Den 19–20 januari anordnar LKAB, Narviks hamn och Norrbotniabanan en arktisk infrastrukturkonferens i Kiruna där Botniska korridoren och North Sweden European Office är samverkanspartners. Syftet med konferensen är att diskutera utmaningarna kring infrastruktur och logistik i det arktiska området samt att främja ökat samarbete mellan regionerna i norra Sverige, Norge och Finland.

Norra Sverige, Nordnorge och norra Finland är mångsidiga regioner med unika förutsättningar för regional tillväxt. Det är en geografi som räknas till det europeiska Arktis med EU:s mest glesbefolkade befolkningsstruktur men som samtidigt har ett av EU:s starkaste innovationssystem med attraktiva urbana miljöer. Tillgången till råvaror och förädlade produkter – kritiska för europeisk industri – är stor och näringslivet investerar just nu ofantliga summor i en aldrig tidigare skådad grön nyindustrialisering.

EU:s gröna omställning kräver funktionella och robusta väg-, järnvägs- och sjöförbindelser. I norr finns särskilda utmaningar som gör regionerna sårbara, såsom stora avstånd, gles och åldrande befolkning och ett kallt klimat och utvecklingen av en storskalig och miljövänlig basindustri hotas av brister i transportinfrastrukturen. Fortsatt utbyggande av en modern kustjärnväg i ett nordsydligt transportstråk till EU:s inre marknad är avgörande, men även investeringar i öst-västliga transportstråk till marknader i Asien och västerut över Atlanten.

Nils-Olov Lindfors, regionråd i Norrbotten.

– En grön omställning med megainvesteringar av ett slag som inte setts tidigare sker just nu i norra Sverige där näringslivet satsar över 1000 miljarder i miljövänliga industrier. Men näringslivets konkurrenskraft är helt beroende av att gods- och persontransporter ska vara effektiva och tillförlitliga och detta är vi långt ifrån idag. Jag är väldigt glad att vi får möjlighet att diskutera detta med beslutsfattare både från EU och nationell nivå i Kiruna och samtidigt visa upp några av de satsningar som sker, säger Nils-Olov Lindfors, regionråd i Norrbotten.

Nationella transportplaner i Norge, Sverige och Finland måste, i likhet med EU:s infrastrukturpolitik, syfta till att undanröja flaskhalsar, uppgradera infrastrukturen samt förenkla gränsöverskridande transporter för såväl passagerare som gods. Med rätt utformad politik och ett bra samspel mellan nationell nivå och EU-nivå, besitter de nordliga regionerna stor potential för långsiktigt hållbar tillväxt och avgörande resurser för att bidra till EU:s mål om klimatneutralitet.

Den 19–20 januari 2022 bjuder LKAB, Narviks hamn och Norrbotniabanan in till ”Arctic Infrastructure Conference” på Scandic Hotel Ferrum, i Kiruna, Sverige. Botniska korridoren och North Sweden European Office är två av eventets samverkanspartners. Syftet med konferensen är att fokusera på de aktuella utmaningarna och den politiska dimensionen av infrastrukturella och logistiska frågor i norra Skandinavien och Finland samt att främja ett ökat samarbete mellan regionerna i norra Sverige, Norge och Finland för förbättrad hållbar logistik.

Konferensen kommer att samla beslutsfattare på kommunal, regional och nationell nivå från Sverige, Norge och Finland såväl som representanter från EU, basnäringarna och skaldjursnäringen. Från norra Sverige medverkar bland andra Nils-Olov Lindfors, regionråd i Norrbotten; Henric Fuchs, infrastrukturstrateg i Region Västernorrland; Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanan, Christoffer von Bothmer, projektledare Botniska korridoren och Lotta Rönström, Senior Adviser på North Sweden European Office.

Läs mer om evenemanget och registrera dig här https://www.arcticinfrastructure.se/

 

Partners: LKAB, Narviks hamn, Norrbotniabanan och Nordic Publishing, Botniska korridoren, Region Norrbotten, Region Västerbotten, North Sweden European Office

Plats: Scandic Hotel Ferrum, Kiruna

Datum/Tid: 2022-01-19 08:00 – 23:59

 

Leave a Reply