Skip to main content
Nationell planNorra och mellersta SverigeNyheter

Borlänge – ytterligare en stor batterisatsning längs den Botniska korridoren

By 25 februari, 2022 No Comments

Idag meddelade Northvolt att de kommer ta över Kvarnsvedens pappersbruk för att bygga ytterligare en batterifabrik.

God tillgång till grön el, kompetent arbetskraft och att mycket av infrastrukturen finns på plats ligger bakom valet av Kvarnsveden för Northvolts nästa stora satsning, som innebär investeringar på flera tiotals miljarder och ska ge 1 000 jobb. Från beskedet för ett år sedan där 400 anställda fick gå när det tidigare pappersbruket lades ned har vi nu en situation där med än dubbel så många behöver anställas när Northvolt tar vid och bygger om anläggningen till en batterifabrik som kommer att förse både fabriken i Skellefteå och den kommande i Göteborg med viktiga batterikomponenter.

Birgitta Sacrédeus (KD) Region Dalarna

”Detta är en viktig satsning för hela Dalarna, Sverige och EU i arbetet med den gröna omställningen. Detta investeringsbeslut sätter än mer ljuset på vikten av att regeringen i kommande beslut satsar på de viktiga infrastruktursatsningar som vi gemensamt identifierat och prioriterat inom samarbetet Botniska korridoren.” säger Birgitta Sacrédeus (KD) regionråd och ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Dalarna och styrgruppsledamot inom Botniska korridoren.

Den första etableringen av framtidens batterifabriker i Sverige skedde i Skellefteå i den i övre delen av den Botniska korridoren och går nu går satsningarna vidare längs stråket med en strategisk placering i mellersta Sverige. Flera orter längs den Botniska korridoren har varit och är med i diskussionerna för kommande stora industrisatsningar i Sverige.

”Vi gratulerar våra vänner i Dalarna för de fantastiska nyheterna. En grön omställning och nyindustrialisering kräver en grön infrastruktur. Mycket av godset från norra och mellersta Sverige passerar både Dalarna och Örebro. Det finns stor potential att öka järnvägens marknadsandelar och därför behöver regeringen åtgärda kapacitetsbristerna på de viktiga järnvägarna i Bergslagen, inklusive Godsstråket genom Bergslagen, säger Magnus Lagergren (KD) vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Region Örebro län och styrgruppsledamot inom Botniska korridoren.”

Viktigt beslut från regeringen till sommaren – avgörande för den gröna omställningen

Det är av stor vikt att färdigställa Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen – den Botniska korridorens tre huvudprioriteringar. Både Bergslagsbanan och Dalabanan går genom Borlänge och är anslutande stråk till den Botniska korridoren. Tillsammans utgör de viktiga järnvägsstråk för effektiva godstransporter och attraktiva personresor i mellersta Sverige.

I juni kommer regeringen fatta beslut om kommande tolvårsplan för transportinfrastrukturen. Trafikverkets förslag är på remiss fram till måndag och i sitt yttrande ”Vad är framtiden för grön industri utan grön infrastruktur?” har Botniska korridoren tryckt på behovet av att möta de stora satsningarna som sker inom industrin i norra och mellersta Sverige med nu brådskande investeringsbehov inom infrastrukturen. Ta del av Botniska korridorens inspel till infrastrukturministern vid remissmötet den 10 februari – ”Trafikverkets förslag stoppar den gröna omställningen”.

Leave a Reply