Skip to main content
250 km/hNyheter

Botniska korridoren ny stambana för snabba tåg

By 7 april, 2020 mars 25th, 2021 No Comments

Trafikverket går vidare med förslaget om att skapa ett nationellt nät för tåg i 250 km/h. Ett av de stråk som pekas ut är kustjärnvägen från Stockholm till Skellefteå. Intresset från tågoperatörerna och den samhällekonomiska effekten av kortare restid har avgjort vilka sträckor som pekas ut för fortsatt utredning.

– Vissa delar av järnvägen är redan byggd för högre hastigheter, men i de flesta fall krävs både ombyggnader och nya tåg för att praktiskt kunna trafikera med hastigheter på upp till 250 km/tim, säger Lennart Lennefors på Planering som varit projektledare för utredningen.

Idag trafikeras det svenska järnvägsnätet av tåg som kör högst 200 km/tim. Trafikverket har genomfört en första utredning om på vilka järnvägssträckor det skulle kunna vara lämpligt att höja maxhastigheten till 250 km/tim, givet att den nuvarande nationella planen för åren 2018-2029 genomförs. För Botniska korridoren innebär det att Trafikverket nu pekar ut kustjärnvägen som en ny stambana.

– Detta går helt i linje med regeringens tidigare ställningstagande där Botniska korridoren föreslås bli en del av EU:s stomnätskorridorer. Med detta förslag blir vi nu en del av Sveriges stambanor för den nya persontrafiken, säger Joakim Berg, projektledare för Botniska korridoren.

Utredningen finns att läsa i sin helhet här.

1 miljon flygresor kan ersättas med tåg

När Botniska korridoren är färdigställd som en ny stambana för 250 km/h beräknas ca 1 miljon flygresor kunna ersättas med tåg. Redan idag är norra Sverige den största marknaden för inrikes flyg med ca 3 miljoner resor per år. Med halverade restider längs Norrlandskusten och till Östersund kommer 850 000 till 1,2 miljoner av dessa att istället genomföras med tåg, enligt en internationell jämförelse av marknadsandelar som Botniska korridoren låtit genomföras. Det är i storleksordning med den överflyttning som beräknas ske med höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm och Malmö. Den stora skillnaden mellan ny stambanan till norra Sverige och Höghastighetsjärnvägen är istället att järnvägen i norra Sverige redan är påbörjad och kan stå färdig så tidigt som 2030 till 2035 till en kostnad av en tredjedel, jämfört med Höghastighetsjärnvägen.

Läs Botniska korridorens rapport om överflyttning här.

För frågor om arbetet med ny stambanan och vad det innebär för norra Sverige, se kontaktuppgifter här

Leave a Reply