Skip to main content
Nyheter

Expansion i norr kräver investeringar i infrastruktur

By 5 augusti, 2020 No Comments

Norra Sverige är en växande motor i Sveriges ekonomi, där det för närvarande sker en stark utveckling och många investeringar. Ett exempel på expansionen i norr är den tyska biljätten BMW:s stororder till Northvolt i Skellefteå. Kontraktet är en viktig milstolpe mot en hållbar produktion men också för hållbara transporter. Sverige behöver därför investeringar även i infrastruktur.

– Eftersom det sker så stora investeringar runt om i norra Sverige är det än mer viktigt att satsa på Botniska korridoren. Det är därför glädjande att regeringen tydligt pekat ut att Norrbotniabanan ska färdigställas och att Nya Ostkustbanan prioriterats gemensamt i EU, säger Elvy Söderström, ordförande för Botniska korridoren.

Det är för att tillmötesgå den ökade efterfrågan av miljövänliga elbilar som BMW-gruppen och Northvolt tecknat ett långsiktigt leveransavtal på 2 miljarder euro för battericeller. Dessa kommer att produceras från 2024 på Northvolt Ett, den gigantiska batterifabrik som just nu byggs i Skellefteå.

Northvolts hållbara teknik inom cellproduktion och återvinning motiverade BMW-gruppens beslut. Produktionen kommer helt att drivas med förnybar energi. BMW driver systematiskt elektrifiering av sitt fordonsutbud. År 2023 räknar de med att ha 25 elektrifierade modeller på vägarna, varav mer än hälften av dem helt eldrivna.

Hållbara produkter kräver hållbara och effektiva leveranser. EU har  nu pekat ut riktningen då man vill bygga ut järnvägen, skapa en Botnisk korridor.

– Batterier till elbilar ska inte transporteras med diesel och förvärra trängseln längs våra vägar, konstaterar Botniska korridorens ordförande Elvy Söderström.

Leave a Reply