Skip to main content
250 km/hNationell planNyheter

Handelskammaren Mittsverige:
Bygg klart Botniska korridoren!

By 11 februari, 2021 mars 25th, 2021 No Comments

– Botniska korridoren med Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan är påbörjad och behöver byggas klart. Det är ett av våra högst prioriterade projekt för nyinvesteringar som vi anser viktiga för att långsiktigt utveckla infrastrukturen i vår region, säger Oliver Dogo, vd för Handelskammaren Mittsverige. Det är budskapet i handelskammarens remissyttrande till Trafikverkets inriktningsunderlag för perioden 2022–2033 och 2022–2037.  

Trafikverkets förslag till inriktning bygger på fyrstegsprincipen – en princip om att undvika nyinvesteringar genom att i första hand minska efterfrågan, i andra hand optimera dagens system och i tredje hand bygga om. Först i fjärde hand blir det fråga om att bygga nytt. Fyrstegsprincipen leder det till det som Trafikverket föreslår i inriktningsunderlaget; att halvbyggda projekt såsom Nya Ostkustbanan, inte byggs färdigt.

Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige

– Valet att bygga nytt är i själva verket redan gjort och måste fullföljas. De fulla effekterna av gjorda investeringar i Ostkustbanan, Ådalsbanan, Botniabanan och Norrbotniabanan kan inte tillgodogöras förrän den sista etappen är klar. Först då kan långa, tunga och snabba tåg sättas in och transportkostnader kapas, säger Oliver Dogo. 

Ett stråk- och nodtänkande ska genomsyra alla infrastrukturinvesteringar, skriver handelskammaren i sitt yttrande.

Trafikverket bygger sitt förslag för infrastrukturplanering på en negativ prognos för befolkningsutveckling. En sådan prognos bör ses som ett incitament för att öka konkurrenskraften och genomföra satsningar i infrastrukturen. Samtidigt investerar näringslivet 1000 miljarder i norra Sverige – regeringen borde uppdra Trafikverket att kopiera upplägget att koppla bostadsinvesteringar till infrastrukturutbyggnad, så som det skedde i Sverigeförhandlingen, till att även omfatta industriinvesteringar i kommande nationella plan, menar Handelskammaren Mittsverige.

Här kan du läsa Handelskammaren Mittsveriges remissyttande (öppnas i ny flik).

Leave a Reply