Skip to main content
Nyheter

Hårt arbete ger resultat

By 15 december, 2022 No Comments

Förra veckan lade ministerrådet fram sin allmänna inriktning, där järnvägssträckan Oslo–Stockholm föreslås bli en del av stomnätskorridoren ScanMed och Piteå hamn föreslås ingå i övergripande nätet i TEN-T. Sedan tidigare hade EU-kommissionen föreslagit att Umeå, Sundsvall, Gävle samt Örebro ska utpekas som urbana noder och att terminalerna i Luleå, Umeå, Sundsvall och Gävle ska TEN-T-klassificeras.

Under det senaste året har ett intensivt påverkansarbete bedrivits inom ramen för samarbetet Botniska korridoren. Nu ser vi att arbetet gett resultat.

Glenn Nordlund

Glenn Nordlund, ordförande Botniska korridoren

– Den pågående revideringen av det europeiska transportnätet har gått i rätt riktning. Vi har drivit ett målmedvetet påverkansarbete och har fått igenom flertalet av våra förslag. Vi kommer dock att fortsätta att driva på för att Östersund, Borlänge och Luleå ska klassas som urbana noder, säger Glenn Nordlund, ordförande i samarbetet Botniska korridoren.

– Frågan kommer sannolikt att avgöras under det svenska ordförandeskapet och vi har också fått bra respons för vår linje hos olika ledamöter i Europaparlamentet. Jörgen Warborn, som är ersättare i transportutskottet i Europaparlamentet driver nu frågan om att Östersund, Borlänge och Luleå ska inkluderas, säger Glenn Nordlund.

Genom att inkluderas i EU:s transportnätverk ökar möjligheterna till medfinansiering från EU, vilket är viktigt för att Sverige ska kunna snabba på utbyggnadstakten av den Botniska korridoren.

 

Stor glädje över att Oslo–Stockholm nu inkluderas

Nina Höijer

Nina Höijer

Ministerrådets allmänna inriktning tas emot positivt.

­– Ett efterlängtat och viktigt besked! Vi har jobbat hårt för att få hela förbindelsen mellan Oslo och Stockholm utpekad i det europeiska transportnätet, säger Nina Höijer (S), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i Örebro län.

– Om detta står sig genom förhandlingarna med Europaparlamentet skulle det skapa ökade förutsättningar för att satsningar ska kunna få EU-finansiering. Det är ett kliv närmare en snabbare förbindelse mellan huvudstäderna och något som skulle ge ökad regional nytta i hela stråket.

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) tar sikte på att utveckla ett prioriterat gränsöverskridande europeiskt nätverk av infrastruktur. I den nuvarande TEN-T-förordningen har nästan alla nordiska huvudstäder direkt koppling till varandra genom transportkorridoren Skandinavien-Medelhavet (Scan-Med).

Magnus Lagergren

Magnus Lagergren

Hela sträckan mellan Oslo och Stockholm har däremot inte varit inkluderat, men EU:s medlemsländer föreslår nu att sträckan ska läggas till när EU reviderar förordningen.

– Internationellt engagemang och långsiktigt strategiskt påverkansarbete tillsammans med regioner i norra Europa har varit nyckeln till framgång, säger Magnus Lagergren (KD), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Örebro län.

– Vi har jobbat väldigt hårt och har fått god respons. Nu återstår slutspurten med trilogförhandlingar mellan ministerrådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen som inleds i vår. Vi fortsätter att hålla tät kontakt med alla nyckelaktörer. Eftersom vi går in i ett svenskt ordförandeskap i rådet nu vid årsskiftet är det Sverige som representerar rådet i de förhandlingarna och vi hoppas att svenska ordförandeskapet tar dessa frågor på stort allvar, säger Lotta Rönström, North Sweden European Office. Hon avslutar:

Lotta Rönström

Lotta Rönström

– Om de föreslagna kartjusteringarna står sig genom förhandlingarna kan vi se fram emot en ny förordning som bättre speglar den snabba gröna omställningen i norra Sverige i form av prioriterade noder och stråk på TEN-T-kartorna. Det handlar ju om att hela Europa ska finnas med!

Leave a Reply