Skip to main content
Nyheter

Historiskt första spadtag för Norrbotniabanan

By 30 augusti, 2018 mars 4th, 2020 No Comments

Nu är bygget av Norrbotniabanan igång. På torsdagen togs det första officiella skoptaget av statsminister Stefan Löfven (S) och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Inför ett stort pressuppbåd inleddes byggandet av Norrbotniabanan med hjälp av två grävmaskiner. Statsministern poängterade Norrbotniabanans betydelse för hela Sveriges utveckling i sitt tal vid ceremonin. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) pekade ut norra Sveriges samarbete och gemensamma prioritering som viktig faktor för att projektet nu prioriterats tillsammans med Nya Ostkustbanan.

Trafikverket har nu fastställt järnvägsplanen för den första etappen till Dåva norr om Umeå där bygget inleds. Samtidigt pågår förberedelserna för fortsättningen till Skellefteå. Norrbotniabanan kommer att, när den är färdigbyggd, knyta samman Luleå och Umeå med en ny kustjärnväg och dubblera kapaciteten och halvera restiden på sträckan från dagens 4 timmar med buss till under 2 timmar med tåg.

Infrastrukturministern valde även att lyfta fram regeringens förslag att förlänga EU:s stomnätskorridorer till Narvik och Haparanda, för att säkerställa möjligheten till medfinansiering, men även för att bättre reflektera Sveriges prioriteringar. Ministerns tydliga budskap var att den Botniska korridoren är en gemensam prioritering mellan Sverige, Norge och Finland och att vi nu är på väg att knyta samman ländernas transportsystem.

Trots stora behov och tuffa prioriteringar var det enkelt att prioritera Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan enligt Tomas Eneroth. När han fick frågan om det var svårt att prioritera järnvägsinvesteringar i norra Sverige menade han att det var tvärtom, främst på grund av norra Sveriges samarbete och gemensamma prioriteringar:

– Oavsett var jag kom i norra Sverige var det samma budskap, menade han.

De fem nordligaste länen och Region Örebro län lämnade in ett gemensamt förslag till prioriteringar i norra Sverige inför framtagandet av Trafikverkets förslag till och senare regeringens fastställande av nationell plan. Våra viktigaste prioriteringar var Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan, tillsammans med åtgärder på Mittbanan, Malmbanan och elektrifiering av Tvärbanan. I Trafikverkets förslag ingick samtliga förslag, förutom elektrifiering. I regeringens beslut i våras utökades satsningarna på norra Sveriges prioriteringar ytterligare.

Läs mer om bygget av Norrbotniabanan här.

Leave a Reply