Skip to main content
Nyheter

Investeringar i korridoren viktigast för näringslivet

By 14 september, 2020 oktober 12th, 2020 No Comments

De fyra nordligaste handelskamrarna, som representerar 1 200 företag och som täcker mer än halva Sveriges yta, har nu lämnat sina inspel till Trafikverkets arbete med inriktningsunderlaget för den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Högst upp på listan återfinns satsningar på Scan-Med-korridoren.

– Av alla stora infrastrukturprojekt är investeringar i Scan-Med-korridoren det allra viktigaste för näringslivet. Att färdigställa Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan skulle ge den ökade stabilitet och kapacitet som industrierna i norra Sverige behöver, säger Antti Vainio, näringspolitisk chef för Mellansvenska Handelskammaren och tidigare nära medarbetare till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Handelskamrarna ser positivt på den planerade förlängningen av korridoren norrut men vill samtidigt peka på att flera viktiga länkar och stråk saknas i norra Sverige, så som de öst-västliga korridorerna.

Det är av stor betydelse för hela landet att den exporttunga region som Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland-Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten bildar knyts ihop med resten av Sverige och Europa. Det handlar inte bara om godstransporter från våra industrier utan även om persontransporter – både korta och långa resor. Med bättre kapacitet på järnvägen kan besöksnäringen utvecklas och arbetsmarknadsregionerna förstoras.

– Som medlemsorganisation ser vi också att utvecklingen av järnvägen är viktig för framtida investeringar och etableringar, säger Antti Vainio.

Antti Vainio menar också att hållbara transportlösningar är oerhört viktigt för näringslivet. Anledningarna är flera. Det handlar om att klara Sveriges klimatmål, men också om hållbarhet som en allt viktigare konkurrensfördel. I norra Sverige finns många industrier som utvecklar produkter som är viktiga för en hållbar utveckling, till exempel skogsindustrin som ersätter fossila produkter med hållbara material eller stålindustrin som har påbörjat en resa mot fossilfritt stål. Hållbarhet måste kunna vara genomgående så väl produktion som distribution.

– Många vill flytta över gods på järnväg, men kapacitetsbristen är betydande. Man måste kunna lita på att godset, eller personalen, faktiskt kommer fram i tid. Med en förstärkning av korridorerna kan fler tillförlitliga och hållbara transporter göras, säger Antti Vainio.

Trafikverket har nu fått ta del av handelskamrarnas inspel och Antti Vainio hoppas på en fortsatt bra dialog med Trafikverket.

– Dialogen är helt avgörande för infrastrukturplaneringen. Vi inom näringslivet vet vad som krävs, avslutar Antti Vainio.

Läs samtliga inspel till Trafikverket här.

Leave a Reply