Kunskapswebbinarium om järnvägsnät för 250 km/h för hela Sverige

Medverkande:

Lars Nilsson, seniorkonsult från Trogon Consulting, presenterar hur ett järnvägsnät för 250 km/h för hela landet skulle se ut och vad det skulle kosta.

Henrik Andersson, strategikonsult på Sweco, redovisar restider och dess effekter i form av regionförstoring, högre produktivitet och minskad sårbarhet.

Presentationerna kommenteras av:

  • Anders Åkesson (C), vice ordförande i riksdagens trafikutskott
  • Jasenko Omanović (S), järnvägspolitisk talesperson (S) samt ledamot av riksdagens trafikutskott
  • Elvy Söderström, ordförande i Botniska korridoren

Även Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan och Joakim Berg, projektledare Botniska korridoren medverkar.

Ta del av webbinariets presentationer här.

Ta del av rapporten Ett järnvägsnät för 250 km/h för hela Sverige här.