Skip to main content
Nyheter

Lyckat europeiskt expertmöte om militär rörlighet i Östersund

By 20 juni, 2023 juli 12th, 2023 No Comments

”Dual use”, dubbel eller delad nytta är ett centralt begrepp inom EU:s arbete med militär mobilitet som understryker att prioritering av infrastruktur bör göras kopplat till militära och civila nyttor snarare än det ena eller andra. Utbytet av militära och civila perspektiv ur europeiska men också regionala perspektiv bidrog till att mötet blev mycket lyckat och uppskattat av deltagare och arrangörer.

Den 19-20 juni samarrangerade Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun och UD ett europeiskt expertmöte om militär rörlighet som en del av det svenska ordförandeskapet för EU:s ministerråd. Bakgrunden till mötet var att North Sweden European Office och Botniska korridoren uppmärksammat att EU efterfrågade ett arrangemang på temat militär mobilitet i något av medlemsländerna, varför vi agerade skyndsamt för att säkra evenemanget till vår geografi.

På mötet deltog bland andra representanter från nästan samtliga av EU:s medlemsländer samt delegater från Norge, Storbritannien, Turkiet, USA, NATO, EU:s utrikestjänst, Försvarsmakten, UD med flera.

Experter från nästan samtliga av EU:s medlemsstater och representanter från flera NATO-medlemmar samlades i Östersund för att diskutera militär rörlighet, på initiativ av Botniska korridoren och North Sweden European Office. Foto: Ingela Bendrot

Agendan utgick från EU:s reviderade handlingsplan för militär rörlighet från slutet av 2022 som pekar ut flera viktiga åtgärder, bland andra flaskhalsar i infrastrukturen, digitalisering, cybersäkerhet, gränsövergångar men också strategisk samverkan mellan EU och NATO.

Agendan för dagarna utgick just från samarbete mellan EU:s och NATO:s medlemmar med Finland, Norge och Sverige som exempel och hur samverkan och infrastrukturen kan stärkas och hur de militära och civila behoven kopplade till transporter, logistik och infrastruktur ser ut och vilka möjligheter som finns.

Cecilia Aketch Akanga och Henric Fuchs (båda Botniska korridoren), Lotta Rönström North Sweden European Office), Anna Sundberg (SD), Erik Lövgren (S) (Ånge kommun), Ingela Bendrot (Nya Ostkustbanan AB), Jonas Andersson (S) (Region Jämtland Härjedalen och Botniska korridoren) samt Elisabeth Sinclair (Norrbotniabanegruppen). Foto Ingela Bendrot

Expertmötets fjärde och sista pass handlade just om regionala exempel och de nordiska erfarenheterna på området. Henric Fuchs från Botniska korridoren lyfte de civila behoven av transporter och infrastruktur samt hur Europa omformats och hur handelsmönster förändrats de senaste 40 åren, sedan kalla krigets slut, och hur de östra EU-medlemsstaterna vuxit till att bli stora handelspartner och en viktig marknadsplats.

Henric Fuchs (Botniska korridoren) och Tore O Sandvik (ordförande för Tröndelags fylkeskommunes styrelse) höll föredrag under mötet. Foto: Ingela Bendrot

Expertmötet blev en succé tack vare en relevant och intressant agenda som fångade upp och kopplade ihop de militära och civila behoven av infrastruktur på ett förtjänstfullt sätt samt den goda uppslutningen från EU:s medlemsländer, NATO, Försvarsmakten, UD med flera. Dagarna förgylldes också med guldkant tack vare ett förtjänstfullt och föredömligt värdskap av Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtlands län och Östersunds kommun.

Öppningsanförandet hölls gemensamt av Jonas Andersson (S) och Marita Ljung, landshövding Jämtlands län. Foto: Ingela Bendrot

Leave a Reply