Skip to main content
EUNationell planNorra och mellersta SverigeNyheter

NU ÄR DET KLART! EU:S STOMNÄTSKORRIDORER FÖRLÄNGS TILL NORRA OCH MELLERSTA SVERIGE!

By 8 juli, 2021 No Comments

Tisdag den 6 juli röstade Europaparlamentet igenom förordningen för ett sammanlänkat Europa, CEF. Det innebär nu även att EU:s stomnätskorridorer förlängs enligt förslaget från EU-kommissionen, Sverige och Finland, så att även nu norra Sverige kommer med på kartan över EU:s mest prioriterade infrastruktur!

Att ingå i EU:s stomnätskorridorer markerar den Botniska korridorens, norra och mellersta Sveriges, betydelse för hela EU:s och Sveriges utveckling. Korridorerna ska vara färdigställda till 2030, vilket ligger väl i linje med behovet av att färdigställa bland annat Nya Ostkustbanan, Norrbotniabanan och Godsstråket genom Bergslagen för att möta de stora investeringarna som sker i norra och mellersta Sverige.

Det är oerhört glädjande att Botniska korridoren nu prioriteras även av EU. Det kommer göra att många viktiga projekt kan färdigställas och få del av efterlängtade EU-medel. En vinst för klimatet och för oss som bor i norra och mellersta Sverige, säger Erik Bergkvist (S), Europaparlamentariker och tidigare Regionråd Västerbotten.

Bild på Erik Bergkvist, Europaparlamentariker för Socialdemokraterna och tidigare Regionråd i Västerbotten

Erik Bergkvist (S), Europaparlamentariker

Ska vara klart till 2030

EU:s stomnätskorridorer har som mål att vara färdigställda till 2030. Det innebär bland annat att det ska vara möjligt att köra långa och tunga tåg längs hela korridoren, något som innebär att bland annat Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen måste färdigställas.

Jag är stolt över våra regioner som har gjort jobbet och fått allt fler att se det som nu sker i norra och mellersta Sverige. Med detta blir det tydligt att även EU och EU:s medlemsstater delar vår förståelse för våra regioners betydelse för hela EU och Sveriges ekonomi och utveckling, säger Elvy Söderström, ordförande Botniska korridoren

Bild på Elvy Söderström, ordförande för Botniska korridoren

Elvy Söderström, ordförande samarbetet Botniska korridoren

 

Kartan fram till den 6 juni 2021:

Kartan från 7 juli 2021:

 

 

Läs pressmeddelandet från Europaparlamentet om antagandet av CEF-förordningen här: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210701IPR07504/EU30-billion-for-infrastructure-projects-connecting-eu-regions

Leave a Reply