Det här är Botniska korridoren-samarbetet

Samarbetet Botniska korridoren är ett gemensamt arbete mellan sju regioner (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Örebro) som tillsammans utgör två tredjedelar av Sveriges yta. Samarbetets syfte är att stärka transportinfrastrukturen och förbättra förbindelserna mellan norra Sverige och övriga Europa, samt knyta samman norra Skandinavien, genom att ta fram ett gemensamt förslag till hur infrastrukturen kan byggas ut. BK-samarbetet driver på för att den Botniska korridoren ska färdigställas. Engagemanget bygger på en övertygelse om att infrastruktur knyter samman kommuner, regioner och länder. Infrastruktur underlättar för människor och för företag att utvecklas och växa. God infrastruktur skapar jobb och ger tillväxt, och kan också lösa klimatkrisen. En viktig uppgift är att visa varför och hur Botniska korridoren bidrar till att stärka Sverige och EU.

Alla är besjälade av att stärka den Botniska korridoren – som är en viktig del av EU:s stomnät för transporter. Botniska korridoren går från Hallsberg och vidare norrut längs Norrlandskusten, för att sedan fortsätta på den finska sidan ända till Helsingfors. Samarbetet startade för ungefär 10 år sedan. Under senare år har det utvidgats. Nu senast med Region Dalarna som gick med 2019.

Vad gör vi?

BK-samarbetet driver på för att Botniska korridoren ska färdigställas. Vi informerar politiker och andra relevanta beslutsfattare om varför Botniska korridoren är viktig. Vårt arbete riktas framförallt mot den nationella nivån samt EU-nivån. Vi vänder oss därför till politiker på riksnivå, framförallt inom regeringen och riksdagen, men också till politiker inom EU. Vi arbetar även för att sprida vårt budskap till viktiga myndigheter och institutioner, både inom Sverige, Norden och EU.

Vi tar fram faktarapporter, anordnar seminarier och arrangerar personliga möten med viktiga beslutsfattare på olika nivåer.  En annan viktig uppgift är att vara  remissinstans.

Vår organisation

I styrgruppen ingår ledande politiska företrädare för de sju regionerna – Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Örebro län – som ingår i samarbetet. Det finns också en beredningsgrupp med tjänstepersoner från de olika regionerna som är ett stöd för projektledningen. Arbetet finansieras av de de sju regionerna blanda annat via regionala projektmedel, och i Västerbotten även i samverkan med Skellefteå och Umeå kommun.

I arbetet medverkar även representanter för Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan, samt våra EU-kontor North Sweden och Central Sweden.

Våra ägare

Styrgrupp

Jonny Lundin (C)

Region Västernorrland

Jan Bohman (S)

Region Dalarna

Ulrik Bergman (M)

Region Dalarna

Alexander Hägg (M)

Region Gävleborg

Richard Carlsson (SD)

Region Gävleborg

Jonas Andersson (S)

Region Jämtland Härjedalen

Elise Ryder Wikén (M)

Region Jämtland Härjedalen

Rickard Carstedt (S)

Region Västerbotten

Åsa Ågren Wikström (M)

Region Västerbotten

Anders Öberg (S)

Region Norrbotten

Ellinor Sandlund

Region Norrbotten

Peter Roslund

Norrbotniabanegruppen

Martin Andersson (SD)

Region Västernorrland

Magnus Lagergren (KD)

Region Örebro län

Greger Persson (SD)

Region Örebro län

Arbetsgrupp

Martina Hellgren

Region Dalarna

Anna Skytt

Region Gävleborg

Berit Eriksson

Region Jämtland Härjedalen

Ulrika Nilsson

Region Norrbotten

Maud Ericson

Region Västerbotten

Roger Wetterstrand

Region Västernorrland

Simon Jäderberg

Region Örebro län

Jimmy Bystedt

Länsstyrelsen Norrbotten

Ebba Bjerkander

Central Sweden

Lotta Rönström

North Sweden

Övriga intressenter

Elisabeth Sinclair

Norrbotniabanegruppen

Ingela Bendrot

Nya Ostkustbanan

Projektledning

Henric Fuchs

Verksamhetsledare Botniska korridoren

+46(0)‭73-270 75 57‬
Henric.fuchs(at)rvn.se

Cecilia Aketch Akanga

Processledare Botniska korridoren

076-139 80 78
cecilia.aketch.akanga(at)rvn.se

Kontakta oss

Botniska korridoren

Twitter: BC_Swe
Facebook: facebook.com/botniskakorridoren/

Verksamhetsledare

Henric Fuchs
+46(0)‭73-270 75 57‬
Henric.fuchs(at)rvn.se

Processledare

Cecilia Aketch Akanga
+46(0)76-139 80 78
cecilia.aketch.akanga(at)rvn.se

Postadress

Botniska korridoren
Region Västernorrland
871 85 Härnösand

Fakturaadress

Region Västernorrland
Leverantörsfakturor
Box 310
881 27 Sollefteå

Vår integritetspolicy

Läs om webbplatsens cookies samt hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter här.