Det här är Botniska korridoren-samarbetet

Samarbetet Botniska korridoren är ett gemensamt arbete mellan sju regioner (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Örebro) som tillsammans utgör två tredjedelar av Sveriges yta. Samarbetets syfte är att stärka transportinfrastrukturen och förbättra förbindelserna mellan norra Sverige och övriga Europa, samt knyta samman norra Skandinavien, genom att ta fram ett gemensamt förslag till hur infrastrukturen kan byggas ut. BK-samarbetet driver på för att den Botniska korridoren ska färdigställas. Engagemanget bygger på en övertygelse om att infrastruktur knyter samman kommuner, regioner och länder. Infrastruktur underlättar för människor och för företag att utvecklas och växa. God infrastruktur skapar jobb och ger tillväxt, och kan också lösa klimatkrisen. En viktig uppgift är att visa varför och hur Botniska korridoren bidrar till att stärka Sverige och EU.

Alla är besjälade av att stärka den Botniska korridoren – som är en viktig del av EU:s stomnät för transporter. Botniska korridoren går från Hallsberg och vidare norrut längs Norrlandskusten, för att sedan fortsätta på den finska sidan ända till Helsingfors. Samarbetet startade för ungefär 10 år sedan. Under senare år har det utvidgats. Nu senast med Region Dalarna som gick med 2019.

Vad gör vi?

BK-samarbetet driver på för att Botniska korridoren ska färdigställas. Vi informerar politiker och andra relevanta beslutsfattare om varför Botniska korridoren är viktig. Vårt arbete riktas framförallt mot den nationella nivån samt EU-nivån. Vi vänder oss därför till politiker på riksnivå, framförallt inom regeringen och riksdagen, men också till politiker inom EU. Vi arbetar även för att sprida vårt budskap till viktiga myndigheter och institutioner, både inom Sverige, Norden och EU.

Vi tar fram faktarapporter, anordnar seminarier och arrangerar personliga möten med viktiga beslutsfattare på olika nivåer.  En annan viktig uppgift är att vara  remissinstans.

Vår organisation

I Styrgruppen ingår ledande politiska företrädare för de sju regionerna som ingår i samarbetet. Det finns också en beredningsgrupp med tjänstepersoner från de olika regionerna, samt ett kansli.

I arbetet medverkar även representanter för Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan, samt våra EU-kontor North Sweden och Central Sweden.

Våra ägare

Styrgrupp

Elvy Söderström (S)

Norrtåg AB

Nils-Olov Lindfors (C)

Region Norrbotten

Anders Öberg (S)

Region Norrbotten

Glenn Nordlund (S)

Region Västernorrland

Jonny Lundin (C)

Region Västernorrland

Rickard Carstedt (S)

Region Västerbotten

Åsa Ågren Wikström (M)

Region Västerbotten

Eva Lindberg (S)

Region Gävleborg

Jan Lahenkorva (S)

Region Gävleborg

Elise Ryder Wikén (M)

Region Jämtland Härjedalen

Jonas Andersson (S)

Region Jämtland Härjedalen

Magnus Lagergren (KD)

Region Örebro län

Fredrik Askhem (L)

Region Örebro län

Birgitta Sacredeus (Kd)

Region Dalarna

Abbe Ronsten (S)

Region Dalarna

Arbetsgrupp

Jimmy Bystedt

Länsstyrelsen Norrbotten

Ulrika Nilsson

Region Norrbotten

Mårten Edberg

Region Västerbotten

Maud Ericson

Region Västerbotten

Roger Wetterstrand

Region Västernorrland

Henric Fuchs Region Västernorrland Fotograf- Ingela Bendrot_

Henric Fuchs

Region Västernorrland

Berit Eriksson

Region Jämtland Härjedalen

Ny deltagare i april

Region Gävleborg

Dino Keljalic

Region Örebro län

Martina Hellgren

Region Dalarna

Kent Söderlund

Region Dalarna

Övriga intressenter

Ingela Bendrot

Nya Ostkustbanan

Lotta Rönström

North Sweden

Ebba Bjerkander

Central Sweden

Johan Öhrnell

Sundsvalls kommun

Elisabeth Sinclair

Norrbotniabanegruppen

Projektledning

Joakim Berg

Projektledare Botniska korridoren

+46(0)70-239 54 60

joakim.berg(at)norrtag.se

Christoffer Westerberg von Bothmer

Projektledare Botniska korridoren

+46(0)72-718 87 30

christoffer.von.bothmer(at)norrtag.se

Kontakta oss

Botniska korridoren

info@bothniancorridor.com
Twitter: BC_Swe
Facebook: facebook.com/botniskakorridoren/

Projektledare

Joakim Berg
+46(0)70-239 54 60
joakim.berglund(at)bothniancorridor.com

Christoffer Westerberg von Bothmer
+46(0)72-718 87 30
christoffer.von.bothmer(at)bothniancorridor.com

Postadress

Intresseföreningen Norrtåg
c/o Norrtåg AB
Skolgatan 76
903 30 Umeå

Fakturaadress

Intresseföreningen Norrtåg inbox.lev.48936@arkivplats.se

Vår integritetspolicy

Läs om webbplatsens cookies samt hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter här.