Skip to main content
EUNyheter

Pressinbjudan: Den starka nyindustrialiseringen i Sverige presenteras när EU-toppar besöker Stockholm 1–2 oktober

By 1 oktober, 2021 oktober 6th, 2021 No Comments

Intresset för järnväg är stort inom EU och just nu pågår the European Year of Rail. För att lyfta järnvägens betydelse för utvecklingen åker EU-kommissionen just nu på en turné med tåg till samtliga huvudstäder. På fredag ankommer tåget Connecting Europe Express till Stockholms Central klockan 19.47. Där kommer representanter för regeringen och Trafikverkets ledning att möta upp gästerna från EU.

Botniska korridoren, som är ett samarbete mellan de sju nordligaste regionerna i Sverige, har en delegation som kliver på tåget redan i Linköping klockan 17.20 för att berätta om den snabba utveckling som vi nu ser i Sverige. En utveckling som drivs av den starka nyindustrialiseringen.

Regionrådet Birgitta Sacrédeus (KD) från Region Dalarna kommer tillsammans med regonrådet Jan Lahenkorva (S) från Region Gävleborg att visa varför det är både bråttom och viktigt att investera i den Botniska korridoren.

Frågeställningen är “What is the future of green industry without green infrastructure?” Temat anspelar på ett uttalande av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen – där hon uppmanade alla som ville prata om industrins framtid att blicka norrut, mot Sverige.

– Just nu investerar näringslivet i de sju nordligaste regionerna mer än 1 000 miljarder i ny klimatsmart teknologi och helt nya industrier. Allas blickar riktas nu mot Sverige och den starka vågen av nyindustrialisering. Vid sidan av nyindustrialiseringen pågår en ”nyvitalisering” av befintlig industri med fokus på att utveckla nya hållbara produktionsmetoder. Självklart måste även transportkedjorna vara hållbara och gröna, och vi vet att EU är villiga att medfinansiera viktiga järnvägsinvesteringar. Vi kommer därför att peka på de behov som finns och att det nu är bråttom att få klimatsmart infrastruktur på plats, säger Birgitta Sacrédeus.

Sverige har tidigare lovat EU att bygga ut kustjärnvägen i norra Sverige fram till 2030 då sträckan Stockholm – Luleå vidare över till Finland ingår i EU:s prioriterade och utpekade stomnät för järnvägsinfrastruktur.

–För långväga transporter är järnväg och sjöfart helt överlägset, men idag finns flera flaskhalsar i systemet. Det går helt enkelt inte att flytta över dessa stora godsmängder från lastbil till järnväg, kapaciteten saknas. Därför är det glädjande att regeringen så sent i förra veckan lovade att påskynda utbyggnaden av kustjärnvägen för att möta de stora industriinvesteringarna i norra Sverige, säger Jan Lahenkorva.

Industrin investerar mer än 1 070 miljarder. Statens prislapp för att bygga klart den Botniska korridoren, det vill säga färdigställa Norrbotniabanan. Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen ligger på 60 miljarder och EU kan medfinansiera med upp till 50 procent.

Henric Fuchs från Region Västernorrland kommer under tågresan mellan Linköping och Stockholm att redovisa den godsrapport som visar att färdigställandet av Botniska korridoren leder till halverade kostnader för näringslivets godstransporter. Järnvägen kommer då att konkurrera ut lastbilarna på långväga sträckor.

På tåget finns flera viktiga nyckelspelare från EU-kommissionen, exempelvis den viktiga samordnaren för EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet Pat Cox från Irland. Från EU-kommissionen medverkar bland andra Maja Bakran, biträdande generaldirektör vid generaldirektoratet för transport och från Europaparlamentet finns EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP) med. På resan från Stockholm kommer även EU-parlamentarikern Johan Danielsson (S) att ansluta.

På lördagen hålls ett frukostmöte med Pat Cox med flera och under förmiddagen arrangeras ett seminarium om viktiga behov inom järnvägens infrastruktur och policyfrågor (läs mer) där Birgitta Sacrédeus (KD) deltar tillsammans med bland annat branschaktörer, europaparlamentariker, Mälardalsrådet och riksdagsledamöter.

Mötena har samordnats och planerats av Christoffer von Bothmer (072-718 87 30) som är projektledare vid Botniska korridoren och Lotta Rönström (070-216 72 13) senior advisor vid North Sweden European Office.

För ytterligare kontakt och intervjuförfrågor rörande Pat Cox kontakta Lotta Rönström.

Läs mer om Connecting Europe Express via www.connectingeuropeexpress.eu.

Kontaktuppgifter Botniska korridorens deltagare på tåget

Leave a Reply