Trafikverkets förslag stoppar den gröna omställningen

 

Den 10 februari 2022 deltog Botniska korridoren vid regeringens digitala remissmöte om kommande nationella plan 2022-2033. Vid mötet presenterades samarbetets viktigaste synpunkterna utifrån det remissyttrande som lämnats in. Modererade av Antti Vainio som är vice VD för Mellansvenska Handelskammaren representerades Botniska korridorens styrgrupp av Birgitta Sacrédeus (KD) Region Dalarna, Glenn Nordlund (S) Region Västernorrland och Rickard Carstedt (S) Region Västerbotten.

Ta del av hela inspelet via filmklipp ovan, och även det skriftliga yttrandet. Se de bilder (pdf) som visades under mötet och läs nyhetsartikel.