ScandMed-korridoren öppnar 10 november

15 juni, 2015

ScandMed rail freight corridor – EUs längsta godskorridor öppnar sitt “one stop shop” 10 november. Korridoren är en del av EUs nio stomnätverks-korridorer och sträcker sig från Sicilien till Sverige. Från den 10 november räcker det med att vända sig till ett kontor i Tyskland för att boka ett tågläge som räcker hela sträckan.

Tillsammans med representanter för Norge, Danmark, Tyskland, Österrike och Italien kommer Lars Stenegard på Trafikverket i Sverige leda arbetet med korridorens gemensamma kontor för köp och bokning av tågläge längs med korridoren. Kontoret kommer att ligga i Tyskland.

– Initiativet till godskorridorerna baseras på en EU-förordning. Syftet är att öka den internationella järnvägstrafikens attraktivitet och effektivitet, så att järnvägen kan öka sin marknadsandel på den europeiska transportmarknaden, säger Lars Stenegard.

Källa: Trafikverket

 

© 2019 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

X