På nya spår mot framtiden?

25 juni, 2015

MÅNdAg 29 juNi kl.13.00-16.00 NOvgOROdgRäNd 1, AlMedAleN

Under det gemensamma paraplyet Botniska korridoren samarbetar nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan i Almedalen 2015.
Tillsammans med Näringslivets transportråd lyfter vi järnvägarna i norr och i Sverige.

Programmet börjar kl.13.00 den 29 juni i Region Västerbottens lokaler på Novgorodgränd 1, Almedalen.

Varmt välkomna.

Med vänliga hälsningar

Anna Karlsson, projektledare nya Ostkustbanan och Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen

 

Kontaktuppgifter

Anna Karlsson

Information och marknadsföring

Nya Ostkustbanan

Mobil: +46 (0) 70 577 97 82

E-post: [email protected]

Webb: www.nyaostkustbanan.se

 

Elisabeth Sinclair
Project leader

Mobile: +46(0)730-59 60 10

E-mail: [email protected]

www.norrbotniabanan.se

© 2019 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

X