Blir bro över Stora helvetet

7 oktober, 2015

Nu står det klart att Trafikverket väljer broalternativet för passagen över Stora helvetet, rapporterar SVT Jämtland

Efter att den nuvarande lösningen med en järnvägsbank vid passagen riskerade att rasa har Trafikverket tagit fram två alternativ till lösning, ny järnvägsbank eller bro.

De regionala aktörerna har kämpat just för den dyrare brolösningen som är ett mer hållbart alternativ samtidigt som att trafiken kan fortsätta på den gamla banan under byggtiden.

Utöver bron ska även järnvägen förstärkas på sträckan och en delsträcka elektrifieras. På den norska sidan finns redan ett stortingsbeslut på att elektrifiera järnvägen till gränsen.

Tillsammans blir investeringarna en mycket viktig insats för det öst-västliga stråket och samarbetet.

Byggnationerna ska vara klara i god tid innan VM i Åre 2019.

Läs fler kommentarer från Åre kommun mfl på SVT Jämtland.

© 2019 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

X