Avtal klart. Nu kan bygget av Norrbotniabanan starta!

15 oktober, 2015

Från Piteå-tidningen

Förhandlingarna med EU är nu färdiga och avtalet om finansiering av tågplanen för sträckan Umeå – Skellefteå därigenom i hamn. Totalt handlar det om 100 miljoner från EU och lika mycket i statlig finansiering via Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten.

EU-kommissionen meddelade redan i somras att man bifallit Norrbotniabanans ansökan till CEF, fonden för finansiering av utbyggnaden av EUs stomnätverk för transporter (TEN-T). Nu är avtalet klart och Norrbotniabanan AB kan därmed påbörja arbetet. Läs hela artikeln på PT.se

– Jag hoppas vi är i gång vid årsskiftet, säger Gusten Granström, vd för Norrbotniabanan AB, till Piteå-Tidningen.

Arbetet beräknas ta 2 – 2,5 år. Beställare är Norrbotniabanan AB och utförare är Trafikverket.

Nästa steg blir att titta på möjlig finansiering till en tågplan för nästa sträcka, Skellefteå – Luleå, och att påbörja förhandlingar om finansiering för själva bygget när tågplanerna är färdiga.

Regeringen har lovat byggstart senast våren 2018.

© 2019 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

X