Hållbara transporter avgörande för vår välfärd

26 maj, 2016

“Mycket av det vi tar för givet är beroende av transporter, som möjligheten till en kopp kaffe i pausen under operaföreställningen eller stegjärnen på toppen av Kebnekajse.”, inledde Per Bondemark, Näringslivets transportråd och SSAB, onsdagens seminarium med.

Jasenko Omanovic (S), Trafikutskottet och Helena Lindahl (C), Näringsutskottet hade, tillsammans med Botniska korridoren, bjudit in riksdagens ledamöter och tjänstemän och övriga intresserade, till ett seminarium om transporternas betydelse för tillväxt och välfärd.

Tillväxt och export börjar i norra Sverige

Programmet inleddes med tre berättelser från några av de företag som exporterar och skapar tillväxt i Sverige, deras syn på utvecklingen och vilka möjligheter och utmaningar vi står inför.

Tre medskick från Näringslivets transportråd och SSAB
Per Bondemark, Näringslivets transportråd och SSAB, lyfte fram hur hela samhället är beroende av transporter och hur Sverige och Europa hänger ihop. Den europeiska marknaden är viktig för Sverige, samtidigt som Europa är beroende av de råvaror och produkter vi skapar i norr. Ekonomierna är på så sätt beroende av varandra och därför är det helt avgörande att även transportsystemet hänger ihop.

Bondemarks tre medskick till politiken för att upprätthålla vår välfärd var, tillgång till transportkorridorer, tillförlitliga och hållbara transporter och samverkan mellan nordiska länder och länder på kontinenten, tex avseende design av nätverk, teknisk standard och gemensamma regelverk.

“Vi har bakat bröd i 137 år. Vad behöver vi göra för att baka i 137 år till?”
Carina Zolland, Polarbröd AB, berättade om hur de ser på hållbarhet och på vilket sätt det blir avgörande för deras möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Polarbröd bakade 2015 38 000 ton bröd som transporteras till alla delar av Sverige, till alla platser IKEA har varuhus på och en växande europeisk marknad. För dem är tillförlitlighet och klimatpåverkan viktigast för deras transporter.

Järnvägen är det alternativ de helst vill använda men som idag dras med stora utmaningar. Ett exempel är deras mjöltransporter från Malmö som idag färdas med en snitthastighet på 30 km/h. Långsammare än en cyklist! Bättre fungerande transporter är ett måste, inte bara för klimatet utan för verksamheten och samhället som helhet.

“Järnvägen överlägsen som transportmedel”
Mats Erkén från ScandFibre Logistics beskrev utmaningarna och möjligheterna med skogsindustrins arbete för bättre transporter. En viktig komponent är transportkostnaden. Även små ökningar i transportkostnader har stor effekt på företagens vinst. Med dagens små marginaler innebär minskad vinst stora problem i dagens internationella konkurrens. Ett tåg kan transportera en dags produktion. Det motsvarar 52 lastbilar och järnvägen är därför det mest konkurrenskraftiga alternativet för både miljö och flexibilitet. ScandFibre logistics har idag väl fungerande transporter till Europa med pappersprodukter  och tillbaka där tomma vagnar fylls med varor som ska konsumeras eller returfiber. Men utvecklingen hindras av begränsningar i tåglängd och dåligt fungerande järnvägsnät, samtidigt som konstnåden för lastbilstransporter är låga.

Erkänns tydliga medskick är enkelt, se till att dagens järnvägssystem fungerar, innan vi lägger all kraft och kompetens på höghastighetsjärnvägar med små förutsättningar att fungera i små länder som Sverige. Vi behöver först bli av med underhållsskulden och skapa möjligheter för långa tåg och redundans i dagens system.

Botniabanan en succé och potentialen i norr än högre

Caroline Åstrand och Petter Essén från SJ AB berättade om en enorm utveckling för persontrafiken efter Botniabanans invigning. Med en årlig tillväxt på 37 procent går persontrafiken i norr oerhört stark. Jämförbar utveckling är i normala fall en till två procent.

Olle Tiderman från Norrtåg AB visade på samma utveckling för Norrtågstrafiken men att det ännu återstår en del utmaningar. En av dessa är kostnaden för utvecklingen av ERTMS som idag finansieras av regionerna i norra Sverige.

Stark marknad med ännu större potential
SJ ser en stor potential i norra Sverige. Idag reser 1,7 miljoner från Umeå, Östersund och Sundsvall med flyg. Samma siffra för Göteborg-Stockholm är 1,1 miljoner. Med rätt investeringar kan Sundsvall nås på två timmar, Umeå och Östersund på 3,5 timmar.
“Med en restid på strax över tre timmar har tåget 60 % av marknaden.” fortsatte Caroline Åstrand och Petter Essén.

Med en ny bro över Stora Helvetet ser Norrtåg AB stora möjligheter att öka trafiken i öst-västlig riktning. Både SJ AB och Norrtåg AB var överens om att mer tågtrafik genererar mer resande, även om konkurrensen hårdnar mellan operatörerna.

Transporter avgörande för vår välfärd
Programmet avslutades med ett samtal med presentatörerna. Alla var överens om vikten av ett tillförlitligt transportsystem för att kunna attrahera investerare, skapa en hållbar tillväxt och i längden säkra jobb och resurser till vår välfärd.

Botniska korridoren är transportkorridor som knyter samman EU med Arktis, industrierna i Europa med råvaror i norr och Sveriges exportberoende ekonomi med marknaden. Botniska korridoren är även namnet på ett samarbetet mellan de fem nordligaste länen och Region Örebro län, kommuner och landsting längs stråket och Norrbotniabanan och nya Ostkustbanan.

Presentationer från dagen

“Tillväxt och välfärd startar i norra Sverige – några exempel”

SSAB_Riksdagsseminarium 2016-05-25_SE

Pres SFL Skogsind norra Sverige, Sthlm 2016-05-25

Transporter Riksdagen_160525

Botniska korridoren – en viktig del av Sveriges tillväxt

160525_BK_riksdagen

Tillväxt, resande och expansion – tågtrafiken nu och i framtiden

SJ Botniabanan i riksdagen 2016-05-25 v3

nab JÄRNVÄGSFORUM Riksdagen 160525

 

 

 

 

 

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X