Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter

14 juni, 2016

Ska Svensk industri behålla sin position på världsmarknaden krävs att även transportsystemet är i världsklass, slår bland annat Sweco, Tågoperatörerna, Swedtrain, Skogsindustrierna med flera, fast i en ny rapport.

Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter

Baserat på Sveriges miljömål, näringslivets beroende av effektiva transporter och bristerna i dagens järnvägssystem har vi som står bakom rapporten identifierat ett behov av en gemensam vision för järnvägen. I rapporten “Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter” är målet att fördubbla mängden godstransporter på järnväg fram till år 2050. För att uppnå detta krävs långtgående samverkan mellan myndighet, näringsliv och operatörer.

Rapporten har tagits fram av SWECO tillsammans med Tågoperatörerna, Skogsindustrierna, Green Cargo, Göteborgs hamn, Almega, Botniska korridoren, Business Region Örebro, Handelskammaren Mälardalen, Swedtrain, Teknikföretagen, Region Örebro län och Näringslivets transportråd.

 

© 2019 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

X