“ERTMS ska byggas”

18 november, 2016

Tågoperatörerna vill vänta med införandet av det europeiska signalsystemet ERTMS. Det finns ida installerat på tre banor, där Botniabanan är den mest trafikerade. Signalsystemet har orsakat en hel del problem under införandet och fortsätter att innebära stora kostnader för operatörerna då systemet ska uppdateras. Branschföreningen Tågoperatörerna vill att Sverige stoppar införandet eller att staten tar ansvar för kostnaden att anpassa tågen till det nya systemet.

I ett klipp i ekonominyheterna är dock infrastrukturminister Anna Johansson tydlig: “ERTMS ska införas. Staten ska ta sin del av kostnaden och operatörerna får ta sin.”

Se klippet från TV4s Ekonominyheter här.

ERTMS är ett europeiskt signalsystem som ska ersätta Sveriges nuvarande ATC. Den stora skillnaden mellan systemen är att det svenska ATCär optiska signaler längs med bannan, likt trafiksignaler. ERTMS är istället digitala signaler som skickas direkt till loket så att föraren istället för informationen på sin display. Förutom att systemet väntas klara högre hastigheter ska det även vara billigare att underhålla då du slipper signaler längs med spåret. Det nuvarande ATC-systemet har god kapacitet men har stort behov av upprustning samtidigt som det är svårt att få fram reservdelar.

Nackdelen är den stora kostnaden för installation i varje lok som ska köra på en ERTMS-utrustad bana. Under införandetiden, som väntas pågå till 2035 behöver loken som ska gå längre sträckor dubbla system. Det har bland annat inneburit att få godståg väljer att köra på Botniabanan och Haparandabanan trots att de har hög kapacitet. Ett annat exempel är tåg som endast behöver passera en ERTMS-bana. I Örnsköldsvik behöver godstransporter till industrierna vid hamnar köra 600 m längs Botniabanan. Det nya signalsystemet har inneburit att godsoperatören tvingats installera ombordutrustning för miljoner i loken, eller hyra in ett extra lok för de 600 meter på ERTMS-banan. Denna extrakostnad har drivit över transporter till väg då det blir för dyrt att använda järnvägen.

Det finns även en osäkerhet kring vilken version av systemet som kommer att installeras i andra delar av Europa. Sverige har valt det som kallas nivå 2.

Läs mer om signalsystemet och planen för införandet på Trafikverkets särskilda webb: http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/ny-teknik-i-transportsystemet/Trafikstyrningssystemet-ERTMS/

Läs mer om problemen med ERTMS på tagoperatorerna.se

 

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X