Halvera restiden och fyrdubbla kapaciteten

30 november, 2016

De fem nordligaste regionerna, från Örebro till Kiruna stod enade med gemensam samsyn kring Botniska korridoren under Järnvägsforum Norr. Sammanhållningen är vad som kommer ta Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan framåt. Infrastrukturminister Anna Johansson (S) fanns på plats och presenterade både utbyggnads- och förbättringsåtgärder av järnvägen som nu prioriteras högt.

Botniska Korridoren anordnade Järnvägsforum Norr 28-29 november i Umeå. Bland många på plats fanns regionerna från Örebro upp till Kiruna och infrastrukturminister Anna Johansson (S). Erik Bergkvist (S) regionråd vid Region Västerbotten öppnade konferensen och talade bland annat om kraven som är större än den plånbok som finns. Därefter tog Anna Johansson (S) vid och presenterade regeringens infrastrukturproposition, där bättre förutsättningar för näringslivet och högre värdering av godsflöden och framkomlighet var två viktiga punkter. Redan nu ges järnvägarna mer utrymme i budgeten och större investeringar väntar, om propositionen går igenom.

Bostäder och infrastruktur har blivit bristande faktorer i ett växande Sverige. Det finns stor politisk samsyn kring dessa frågor, regeringen väljer därför att satsa stort på samhällsbygge.

– Vi har skjutit oss lite i foten och gör allt vi kan för att använda våra gemensamma resurser och gemensamt bli starkare, säger Anna Johansson (S).

Under dagen diskuterades också de två huvudpunkterna; Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan, vilka är tänkta att bygga ut och komplettera den Botniska korridoren.

– Den samverkan som norra Sverige skapat tillsammans med Örebro är den första byggstenen i utvecklingen av Botniska korridoren, säger Erik Bergkvist (S).

Genom att göra Nya Ostkustbanan till en del av Botniska korridoren, vilket innebär dubbelspår mellan Gävle och Härnösand, kommer restiden att halveras och kapaciteten fyrdubblas. Behovet av en kustväg mellan Umeå och Haparanda blir allt större, och går allt enligt planerna står Norrbotniabanan startklar 2030. Ett markant lyft och en nytta som inte bara kommer gynna Norra Sverige utan även resterande delar av landet.

– För att dessa viktiga investeringar ska komma att genomföras är det viktigt att vi ser helheten. Vi måste vara enade och överens samt förberedda med en tidsplan. Om vi får ekonomiskt stöd bör vi vara redo att sätta igång direkt, säger Elise Ryder Wikén (M) Region Jämtland Härjedalen.

Förhoppningen nu är att järnvägarna och de långa avstånden prioriteras för att en del av skattepengarna ska budgeteras till norr.

För mer information:
Joakim Berg
Projektledare samarbetet Botniska korridoren
070-239 54 60
[email protected]

 

Av:  Olivia Collin

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X