Direktiven till Trafikverket för nästa nationella plan färdiga!

28 mars, 2017

Regeringen har nu beslutat om direktiv till Trafikverket och länsplaneupprättare för att ta fram förslag till nästa nationella plan. Klimat, Bostäder, överflyttning av godstrafik till järnväg och sysselsättning i hela landet viktiga utgångspunkter i prioritering av åtgärder.

Läs direktiven i sin helhet här: regeringen.se

Infrastrukturminister Anna Johansson presenterade direktiven på en pressträff på kommunhuset i Lund. Anledningen till det var att regeringen redan i direktiven pekar ut Höghastighetsjärnväg mellan Lund och Hässleholm som prioriterat objekt. Tillsammans med Ostlänken är dessa de första etapperna på en höghastighetsjärnväg i Sverige. Ostlänken har sedan tidigare byggstart 2017 och nästa etapp Lund-Hässleholm ska byggstartas senast 2029.

Trafikverket ska redovisa sitt förslag till nationell plan senast den 31 augusti då den även skickas ut på remiss.

Remissinstanser har sedan till den 30 november 2017 på sig att svara på Trafikverkets förslag. Länstransportplaner ska redovisas till regeringen senast den 15 december 2017.

Samarbetet Botniska korridoren har sedan tidigare lämnat ett gemensamt remissvar på underlaget till infrastrukturpropositionen som dessa direktiv bygger på och en gemensam storregional systemanalys med fokus på järnvägen i norr som underlag i detta arbete.

Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan har dessutom lämnat in underlag gällande bostadsbyggande och tillkommande nyttor som en del i Sverigeförhandlingens arbete som även det är underlag i Trafikverkets arbete.

Läs dessa rapporter här.

Följ Botniska korridoren, Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanans arbete inför förslaget till nationell plan på respektives Facebook:

facebook.com/norrbotniabanan
facebook.com/nyaostkustbanan
facebook.com/botniskakorridoren

 

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X