NORRA SVERIGE TAR PLATS I TRAFIKVERKETS FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN

18 september, 2017

Trafikverket har presenterat sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I förslaget finns ett flertal satsningar i norra Sverige med, inklusive start för Norrbotniabanan och ytterligare etapp på Nya Ostkustbanan. “Trafikverket talar vårt språk” inledde Elvy Söderström, ordförande samarbetet Botniska korridoren, den gemensamma pressträffen för Botniska korridoren, Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan med.

På torsdag den 31 augusti lämnade Trafikverket över sitt förslag till regeringen. Högst prioritet får de tyngsta stråken, Malmbanan, Luleå-Hallsberg, Västra och Södra Stambanan. Utöver det vill Trafikverket även stärka ett flertal tvärstråk med mindre åtgärder för ett mer robust järnvägssystem. Samtidigt föreslår myndigheten att Höghastighetsjärnvägen planeras för 250 km/h, istället för de 320 km/h som de tidigare arbetat med.

Trafikverket köper Norra Sveriges gemensamma prioriteringar
Byggstart för Norrbotniabanan till Luleå, fler etapper på Nya Ostkustbanan, sista etapp på dubbelspår Hallsberg-Mjölby och upprustning Långsele-Nyland finns alla med i Trafikverkets förslag.

“Nu finns hela Botniska korridoren på kartan, från Luleå ned till Hallsberg, liksom en satsning på den viktiga Malmbanan.” Elvy Söderström, ordförande Botniska korridoren

Norra Stambanan, Stambanan genom övre Norrland och viktiga tvärförbindelser prioriteras högre
Pengarna till underhåll ska främst prioriteras till de viktigaste stråken. Där lovar Trafikverket att bibehålla och förbättra nuvarande funktion. Nytt för detta förslag är att även Stambanan genom övre Norrland nu ingår i den näst högsta banklassen och att flera viktiga tvärstråk, som delar av Mittstråket, ingår i banklass 3 som får en högre status.

Gemensam pressträff
De fem nordligaste träffades i Umeå i samband med Trafikverkets presentation och bjöd samtidigt in till en gemensam pressträff för Botniska korridoren, Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan. Det gemensamma budskapet var att norra Sverige fortsätter att arbeta tillsammans. Det har hitintills inneburit att Trafikverket lyssnat till våra prioritering.

Möjlighet att svara på Trafikverkets förslag fram till den 30 november
Nu återstår ett hårt arbete för att säkerställa att nämnda satsningar finns kvar när regeringen till våren fastställer planen och att vi då även kan se ytterligare satsningar inkluderade och möjligheter till tidigarelagd byggstart på ett flertal av dem. Senast den 30 november ska remissvar vara regeringen tillhanda.

Artikel från pressträffen:
http://www.vk.se/plus/2083324/viktiga-principer-for-botniska-korridoren

Kommentarer från Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan, norrbotniabanan.se och nyaostkustbanan.se

Läs hela Trafikverkets förslag på trafikverket.se/nationellplan

© 2019 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

X