CONNECTING EUROPE CONFERENS I TALLINN: TYDLIGA BESKED OM FRAMTIDA FINANSIERINGSFORMER FRÅN MEDLEMSSTATERNA I EU

2 oktober, 2017

Den 21-22 september samlades infrastrukturministrar, EU-kommissionärer, Europaparlamentariker och företrädare för transportfrågor från hela Europa i Tallinn. Connecting Europe Conference bjöd på en försmak av kommande budgetförhandlingar inom transportområdet.

Huvudfrågan för konferensen var hur vi ska klara av de stora investeringsbehov som finns för att kunna bygga framtidens transportinfrastruktur.

Anslagsfinansiering och direkt stöd från EU huvudregel
Det informella ministermötet som pågick parallellt gav ett tydligt svar på vad som var medlemsstaternas ingång i kommande förhandlingar. Infrastrukturen ska främst finansieras via anslag och EU-stödet inriktas på bidrag (grants). Andra finansiella lösningar som lån och riskgarantier är viktiga komplement men inte medlemsstaternas huvudinriktning.

Europaparlamentet vill se mer medel till infrastruktur
Även de representanter för Europaparlamentet som deltog betonade vikten av att infrastrukturen fick utökat utrymme i de pågående förhandlingarna om långtidsbudgeten. Lika tydligt var representanternas syn på alternativa finansieringsformer eller bidrag. Fonden för ett sammanlänkat Europa är viktig och ska till största delen bestå av bidrag. Andra alternativ kan fungera som komplement. Detta helt i linje med det förslag som koordinatorerna för de nio geografiska och två horisontella korridorerna presenterat i sitt positionspapper inför förhandlingarna.

EU-kommissionen och EIB trycker på för fler alternativ
EU-kommissionen, med stöd från ett flertal aktörer, poängterar dock att oavsett utfall av förhandlingarna kommer aldrig det europeiska transportnätet kunna färdigställas med enbart anslag. Därför vill EU-kommissionen att EU ska arbeta mer för att attrahera privata investeringar i större utsträckning.

Förslag från EU-kommissionen väntas inför TEN-T dagarna i Ljubljana 25-27 april 2018
Det första förslaget till ny förordning för fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF 2, väntas presenteras innan TEN-T dagarna 25-27 april 2018. I det förslaget kommer även korridorernas funktion och sträckning att definieras. Det är med anledning av denna revidering som Sverige, Norge och Finland samarrangerar ett seminarium i Europaparlamentet den 18 oktober. Läs mer om seminariet nedan.

Botniska korridoren på plats med ett flertal representanter
Botniska korridoren representerades på plats i Tallinn av de tre EU-kontoren MidSweden, North Sweden och Central Sweden, Europaparlamentariker Jens Nilsson (S) och projektledare Joakim Berg. Norrbotniabanan var även på plats med en monter som bemannades av projektledare Elisabeth Sinclair och VD Gusten Granström.

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X