Norra Sverige agerar samlat för bättre järnväg i norr

30 oktober, 2017

Den 25 oktober bjöd Infrastrukturminister Thomas Eneroth in till remisshearing inför kommande nationell transportplan 2018-2029. De fem nordligaste länen valde att tillsammans lyfta de viktigaste åtgärderna för norra Sverige i en samlad presentation.

– Det är mycket bra att infrastrukturministern samlat lyssnar på alla länens önskemål, men också att vi i norra Sverige håller ihop och visar på våra gemensamma prioriteringar. Investeringar i norr genererar samhällsnytta som hjälper till att utveckla hela Sverige. Det handlar inte bara om jobb och tillväxt, utan också om mjuka värden som bättre miljö och smidigare integration sa Erik Lövgren, regionråd i Västernorrland och en av de som representerade norra Sverige på scen.

Se presentationen (bildspelet) här: https://youtu.be/bdMMmUlrHUU

Nya Ostkustbanan, Norrbotniabanan och de viktiga tvärstråken

Särskilt fokus för presentationen var att säkra funktionen i järnvägsinfrastrukturen. Det är främst en europeisk och nationell angelägenhet för att säkra möjligheterna för vår basindustri och besöksnäring ska kunna fortsätta att växa och utvecklas. De två viktigaste åtgärderna är ett dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand, Nya Ostkustbanan samt en kustjärnväg mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

Kustjärnvägen skapar tillsammans med de viktiga anslutande stråken, Mittstråket, E12-stråket/Tvärbanan och Malmbanan, ett sammanhängande transportsystem som knyter samman Sverige, Norge, Finland och den europeiska marknaden.

I de anslutande stråken vill Trafikverket genomföra hastighetshöjande åtgärder längs Mittstråket, elektrifiera järnvägen Hällnäs-Lycksele på Tvärbanan och kapacitetshöjande åtgärder på Malmbanan. Alla åtgärder lyftes fram som avgörande för järnvägens konkurrenskraft och för transportsystemets funktion. De fem nordligaste länen var överens om att regeringen även bör finansiera de åtgärder på tvärstråket som ligger just utanför förslaget till plan, i Trafikverkets plus 10 procent-alternativ.

Ytterligare åtgärder och medskick

De fem nordligaste länen var även överens om ett antal åtgärder för att ytterligare stärka transportsystemet.

BK4 en bra åtgärd men får egentlig effekt först när hela nätet är utbyggt.

Hastighetsnedsänkningar utan plan på alternativ för regionförstoring försämrar tillgängligheten för stora grupper. De regionala planerna räcker inte till för att bygga mitträckesvägar, även med statlig medfinansiering.

Trafikprognoser, regionala planer och samhällsekonomiska kalkyler måste utvecklas och Trafikverket måste ges tid och resurser att utreda alternativ. Idag baseras dessa i allt för stor utsträckning på befolkningsutveckling. Detta slår fel i regioner med snabbt växande besöksnäring och industrins utveckling. Godsets värde behöver dessutom få ett bättre genomslag i kalkyler.

Deltagare i presentationen från de fem nordligaste länen: Elise Ryder Wikén (M), ordförande Infrastrukturutskottet Region Jämtland Härjedalen, Erik Lövgren (S), regionstyrelsens ordförande Region Västernorrland, Maria Stenberg (S), regionstyrelsens ordförande Region Norrbotten, Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande Region Västerbotten, Jan Lahenkorva (S), ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Gävleborg, Peter Roslund (S), vice ordförande Norrbotniabanegruppen, Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande Sundsvall och ordförande Nya Ostkustbanan, Elvy Söderström (S), ordförande samarbetet Botniska korridoren.

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X