Sveriges regering vill inkludera den Botniska korridoren i EUs stomnätskorridorer

21 mars, 2018

Botniska korridoren föreslås bli en del av EUs nio mest strategiska transportkorridorer. Detta genom en förlängning av stomnätskorridoren Skandinavien – Medelhavet till Haparanda. Det är innebörden i det förslag som regeringen nu
lämnar till EU-kommissionen.

”Norra Sveriges betydelse för Sverige och EU är återigen bekräftat. Vi har tillsammans i de fem nordligaste länen och Region Örebro län arbetat för att beskriva hur transportsystemet ska utvecklas för att ta del av de nyttor vi skapar. Vårt tydliga budskap med den Botniska korridoren som grund och den tyngd vi får när vi agerar tillsammans i norra Sverige har gjort det möjligt för regeringen att agera.” Erik Lövgren, Regionråd (S) Västernorrland.

EU arbetar just nu med att ta fram en ny förordning för EUs medfinansiering till utveckling av transportsystemet, Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). I den ingår definitionen av de nio mest prioriterade korridorerna. Idag ingår Malmö-Oslo, Malmö-Örebro-Stockholm i en av dessa, Scandinavian-Mediterranian core network corridor. Inom dessa korridorer sker samordning och utbyte för att så snabbt som möjligt skapa förutsättningar för sömlösa transporter längs korridoren. Det innebär bland annat medfinansiering till och uppföljning av åtgärder mot flaskhalsar såsom utbyte av det senaste inom hållbara transporter via korridorforum.

Regeringen vill nu att EU-kommissionen även inkluderar den Botniska korridoren i den stomnätskorridoren och därigenom samordningen inom EU. Även sträckan Stockholm-Oslo via Örebro föreslås att ingå.

”Detta innebär att vi säkrar möjligheten att söka medfinansiering till stora investeringar som vi planerar för, såsom Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan. Men minst lika viktigt är att norra Sverige och olika aktörer i norra Sverige får möjligheten att föra ut sina idéer inom EU och ta del av det senaste från andra delar av EU på ett mycket tydligare sätt än idag. Betydelsen blir därför stor för dig som bor i norra Sverige, för den lilla och stora företagaren och för oss regioner i vårt utvecklignsarbete.” Erik Bergkvist, Regionråd (S) Västerbotten.

”Dagens besked från infrastrukturminister Tomas Eneroth visar att Regeringen och vi talar samma språk. Det visar också att Regeringen satsar på hela Sverige!” Elvy Söderström, ordförande samarbetet Botniska korridoren

Läs regeringens pressmeddelande här:

"Förlängning av transportkorridor till Norrland och Norge"

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/forlangning-av-transportkorridor-till-norrland-och-norge/

För ytterligare kommentarer eller information, kontakta projektledare Joakim Berg, 070-239 54 60, [email protected]

 

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X