Historiskt första spadtag för bygget av Norrbotniabanan

30 augusti, 2018

Nu är bygget av Norrbotniabanan igång. Torsdag den 23 augusti togs det första officiell skoptaget av statsminister Stefan Löfven (S) och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Statsministern poängterade Norrbotniabanans betydelse för hela Sveriges utveckling i sitt tal vid ceremonin.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) pekade ut norra Sveriges samarbete och gemensamma prioritering som viktig faktor för att projektet nu prioriterats tillsammans med Nya Ostkustbanan.

Statsminister Stefan Löfven (S) och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon invigde bygget med ett spadtag med var sin grävskopa. Foto: Patrick Trägårdh / Region Västerbotten

Inför ett stort pressuppbåd inleddes byggandet av Norrbotniabanan med hjälp av två grävmaskiner. Trafikverket har nu fastställt järnvägsplanen för den första etappen till Dåva norr om Umeå där bygget inleds. Samtidigt pågår förberedelserna för fortsättningen till Skellefteå. Norrbotniabanan kommer att, när den är färdigbyggd, knyta samman Luleå och Umeå med en ny kustjärnväg och dubblera kapaciteten och halvera restiden på sträckan från dagens 4 timmar med buss till under 2 timmar med tåg.

Gemensam prioritering för Sverige, Norge och Finland
Infrastrukturministern valde även att lyfta fram regeringens förslag att förlänga EUs stomnätskorridorer till Narvik och Haparanda för att säkerställa möjligheten till medfinansiering men även för att bättre reflektera Sveriges prioriteringar. Ministerns tydliga budskap var att den Botniska korridoren är en gemensam prioritering mellan Sverige, Norge och Finland och att vi nu är påväg att knyta samman ländernas transportsystem.

Norra Sveriges samarbete och gemensamma budskap viktigt bidrag
Trots stora behov och tuffa prioriteringar var det enkelt att prioritera Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan enligt Infrastrukturministern. När han fick frågan om det var svårt att prioritera järnvägsinvesteringar i norra Sverige menade han att det var tvärtom, främst på grund av norra Sveriges samarbete och gemensamma prioriteringar: “Oavsett var jag kom i norra Sverige var det samma budskap!”

De fem nordligaste länen och Region Örebro län lämnade in ett gemensamt förslag til prioriteringar i norra Sverige inför framtagandet av Trafikverkets förslag till och senare regeringens fastställande av nationell plan. Våra viktigaste prioriteringar var Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan, tillsammans med åtgärder på Mittbanan, Malmbanan och elektrifiering av Tvärbanan. I Trafikverkets förslag ingick samtliga förslag, utom elektrifiering. I regeringens beslut i våras utökades satsningarna på norra Sveriges prioriteringar ytterligare.

Läs mer om bygget av Norrbotniabanan här: trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X