Ytterligare viktigt länk i Botniska korridoren invigd!

31 oktober, 2018

Invigningståg längs nyöppnade länken Söderhamn-Kilafors.
Foto: Christoffer Westerberg von Bothmer.

Den 30 oktober nyöppnade Trafikverket järnvägslänken mellan Söderhamn och Kilafors längs den Botniska korridoren – en del av EUs stomnätverk och den föreslagna förlängningen av EUs stomnätskorridorer. Banan har varit stängd för upprustning och elektrifiering och kommer nu erbjuda en bättre robusthet i järnvägssystemet.

Syftet med upprustningen är att avlasta Ostkustbanan . Detta är särskilt viktigt i väntan på dubbelspår på Nya Ostkustbanan men kopplingen kommer att stärka hela järnvägens funktion som system.

Så här skriver Trafikverket om projektet:

“Målsättningen är att lyfta över godståg som inte har slutdestination Gävle från kusten till inlandet via Botniabanan och Ådalsbanan och öka kapaciteten för snabbgående persontrafik mellan Söderhamn-Gävle, Ostkustbanan. För att möjliggöra detta har en omfattande upprustning och standardhöjning gjorts på den ca 3 mil långa bandelen mellan Söderhamn-Kilafors. Även en ny mötesstation har tillkommit på sträckan liksom ett nytt förbindelsespår mot Ostkustbanan vid Gunnarbo i Söderhamn. Det kommer att underlätta för godstransporter med längre tåg som får jämnare flöden och mindre energiåtgång. Trafiksäkerheten ökar också då farliga plankorsningar stängs.”

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon vid återöppnandet av sträckan den 30 oktober 2018.

Läs mer på trafikverket.se

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X