Viktiga utskott i parlamentet röstade för korridorförlängningen

26 april, 2019

Vid ett gemensamt sammanträde mellan utskotten för Industrifrågor, forskning och energi (ITRE) samt transport och turism (TRAN) antogs den framförhandlade överenskommelsen om nästa CEF-förordning, CEF 2.

Omröstningen innebär att de utskott som ansvarar för frågorna även ställer sig bakom den föreslagna korridorförlängningen där två av EUs nio stomnätskorridorer förlängs till att inkludera den Botniska korridoren.

Ökade möjligheter till medfinansiering och aktivt deltagande

Att ingå i EUs stomnätskorridorer markera den Botniska korridorens betydelse för hela EUs utveckling. Korridorerna ska vara färdigställda till 2030 vilket ligger väl i linje med norra Sveriges prioriteringar för att färdigställa bland annat Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan.

Förutom att det öppnar för norra Sverige att aktivt delta i EUs arbete för att ställa om till ett hållbart gemensamt transportsystem så innebär det att Sverige fortsatt har möjlighet att söka medfinansiering till de åtgärder som planeras i norra Sverige.

Överenskommelsen omfattar alla delar utom budgetnivåer som kommer att behandlas i samband med hela EU-budgeten.

Läs mer på europaparlamentets webb: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190325IPR33168/meps-back-partial-deal-on-renewing-the-connecting-europe-facility

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X