NER PÅ JORDEN IGEN? KAN FLYGET KLARA KONKURRENSEN FRÅN SNABBARE TÅG?

25 juni, 2019

Under Almedalen 2019 bjöd Botniska korridoren och Mittstråket in till Afternoon Tea, rapportsläpp och samtal om flyg och tåg i norra Sverige.

Se hela samtalet i efterhand här: regionvasterbotten.se/play

Tryck här för att ta del av rapporten.

Sara Davidsson, FORES, kommentera metoden och den modell som använts för att räkna fram överflyttningen. Denna modell är framtagen av Bo-Lennart Nelldal på Järnvägsgruppen på KTH och skiljer sig från den modell Trafikverket använder. Dock går det inte att se om resultatet hade varit ett annat även om en annan modell använts.

Caroline Åstrand, direktör produkt på SJ AB, tryckte på att tågets starka utveckling hitintills tydligt visar att utvecklingen kommer att vara ännu starkare än rapporten pekar på. Bland annat så tar inte modell hänsyn till att den kraftiga ökningen av tågresenärer kommer att leda till bättre utbud som i sig kan locka ännu fler resenärer.

Flyget måste bli hållbart, det är en överlevnadsfråga.

Lars Anders Resare, Hållbarhetsansvarig SAS AB,

Lars Anders Resare, Hållbarhetsansvarig på SAS, lyfte fram deras samarbete med Airbus och att det snart kommer att finnas elflyg. Men oavsett bränsleval kommer flyget att förändras. Lars Anders Resare pekade på att flyget fortfarande är lika viktigt för att klara tillgängligheten men att vi kanske kommer att resa i helt andra riktningar om 10-20 år.

Anna-Caren Sätherberg (S), gruppledare Trafikutskottet, Jakop Dalunde (MP) Eurpaparlamentariker, och Glenn Nordlund, Regionråd Västernorrland. Avslutade med att detta kommer att bli en utmaning för politiken på alla nivåer. Jakop Dalunde lyfte fram behovet av att flytta över för att klara klimatmålen, medan Glenn Nordlund och Anna-Caren Sätherberg tryckte särskilt på det fortsatta behovet av att transportera oss, särskilt för norra Sverige.

Seminariet går att se i sin helhet på regionvasterbotten.se/play

Tryck här för att ta del av rapporten.

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X