Framtida resande med tåg och flyg i norra Sverige

1 juli, 2019

Samarbetet Botniska korridoren har låtit ÅF Infrastructure utreda effekten på flyg och tågmarknaden vid förbättrade restider i norra Sverige.

Rapporten kommer fram till att mellan 850 000 och 1,2 miljoner flygresenärer kommer att flytta över till tåg med halverade restider. Det är i storleksordning med överflyttningen som kan väntas om Höghastighetsjärnvägen bli en realitet mellan Stockholm – Malmö och Stockholm – Göteborg.

Läs hela rapporten här:

2019 BK Framtida resande med tåg och flyg 190625

Se rapportsläppet och den efterföljande diskussionen i sin helhet på Västerbotten lives facebook–sida eller på regionvasterbotten.se

© 2019 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

X