Framtida resande med tåg och flyg i norra Sverige

Samarbetet Botniska korridoren har låtit ÅF Infrastructure utreda effekten på flyg och tågmarknaden vid förbättrade restider i norra Sverige.

Almedalen 2019: Tåg genom hela Europa – ska EU lyckas bättre än Norden med hållbara transporter?

Seminarium tillsammans med Europaparlamentet och EU-kommissionen i Sverige 1/7 17.00

Viktiga utskott i parlamentet röstade för korridorförlängningen

Vid ett gemensamt sammanträde mellan utskotten för Industrifrågor, forskning och energi (ITRE) samt transport och turism (TRAN) antogs den framförhandlade överenskommelsen om nästa CEF-förordning, CEF 2.

Revideringen av TEN-T har påbörjats!

Nu har det första öppna samrådet om TEN-T publicerats av EU-kommissionen!

Inga pengar från EU nu

CEF-kommittén Transport beslutade i förra veckan att säga nej till medfinansiering av bl a dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan, Norrbotniabanan sträckan Umeå - Dåva samt två andra järnvägsrelaterade ansöknin...

Nyhetsbrev augusti: NBB och godstransportråd

Byggstart Norrbotniabanan och ett nationell godstransportråd inrättat.

Historiskt första spadtag för bygget av Norrbotniabanan

Nu är bygget av Norrbotniabanan igång. Torsdag den 23 augusti togs det första officiell skoptaget av statsminister Stefan Löfven (S) och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Almedalen 2018: Vad kan EUs transportsamarbete ge dig?

Välkommen på Afternoon Tea I Almedalen tillsammans med Green Cargo, Trafikverket, Jämtlands näringslivsgrupp, Västra Götalandsregionen, Botniska korridoren och Projekt Mittstråket mfl

Nyhetsbrev 12: Gemensamt remissvar och kraftig kritik från Riksrevisionen

Samarbetet önskar alla läsare en god jul och ett gott nytt år med årets sista nyhetsbrev.

Norrbotniabanan bidrar till utvecklingen av storskalig och miljövänlig basindustri i norra Sverige.

Gemensamt yttrande av Norrbotniabanegruppen och Norrbotniabanan AB inlämnat till regeringen.

Nya Ostkustbanan viktig för hela Sverige

Nu har Nya Ostkustbanan lämnat in sitt remissvar till regeringen. Det blev 53 fullmatade sidor som tydligt visar alla de fördelar som ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand för med sig.

Norra Sveriges gemensamma prioritering inlämnad till regeringen

Regeringen bör möjliggöra tidigare byggstart och färdigställande för Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och dubbelspåret Hallsberg-Mjölby. Även de viktiga investeringarna i de anslutande stråken bör genomföras...

Norra Sverige agerar samlat för bättre järnväg i norr

Den 25 oktober genomförde de fem nordligaste länen en gemensam presentation för Infrastrukturministern.

Future of the TEN-T Core Network Corridors

Wednesday 18 October 2017 - A seminar about tapping the potential of the North - hosted by MEPs Jens Nilsson (S&D) an Merja Kyllönen (GUE/NGL)

NORRA SVERIGE TAR PLATS I TRAFIKVERKETS FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN

"Trafikverket talar vårt språk" inledde Elvy Söderström, ordförande samarbetet Botniska korridoren, den gemensamma pressträffen för Botniska korridoren, Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan med.

EU-PARLAMENTARIKER VISADE STORT INTRESSE FÖR NORRA SVERIGE

Karima Delli, ordförande i EU-parlamentets mäktiga Transport- och turismutskott, har tillsammans med EU-parlamentariker från Irland, Italien, Österrike och Sverige gjort en blixtvisit i norra Sverige.

Mattias Landgren till Almedalen

Mattias Landgren, statssekreterare hos Infrastrukturminister Anna Johansson, deltar i Botniska korridorens seminarium i Almedalen om framtiden för det Europeiska transportsystemet och samarbetet.

Direktiven till Trafikverket för nästa nationella plan färdiga!

Regeringen har nu beslutat om direktiv till Trafikverket och länsplaneupprättare för att ta fram förslag till nästa nationella plan. Klimat, Bostäder, överflyttning av godstrafik till järnväg och sysselsättning...

Två tidigare ministrar i täten för fler bostäder längs ostkustbanan

Hur många nya bostäder kan byggas när restiderna halveras och kapaciteten fyrdubblas på Ostkustbanan? Den frågan ska de tidigare infrastrukturministrarna Catharina Elmsäter Svärd och Ulrica Messing utreda.

Stråksamarbete möjliggör test av järnvägstransporter

Samarbetet E12 Bothnia Atlantica möjliggör nu för Lyckseleföretaget Maxmoduler att testa järnväg för sina transporter. Ett mer hållbart alternativ men med hinder.

Korridorarbetet viktigt för EU och aktörer i norr

Ökade möjligheter till medfinansiering, för stora objekt och aktörer som vill arbeta med hållbarhet. Större delaktighet. Säkrad tillgång till nuvarande och framtida resurser för EUs näringsliv. Det är några a...

Halvera restiden och fyrdubbla kapaciteten

Utbyggnad av Botniska korridoren väntar runt hörnet när regeringen satsar på samhällsbyggnad.

Infrastrukturministern till Järnvägsforum 28-29 november

Rail forum north 28-29/11 i Umeå gästas bland annat av Anna Johansson, Infrastrukturminster. Läs hela programmet här!

“ERTMS ska byggas”

Tågoperatörerna vill vänta med införandet av det europeiska signalsystemet ERTMS. Men infrastrukturminister Johansson är tydlig. ERTMS ska byggas.

Stora helvetet ska bli ett paradis

Från Östersunds-Posten: Stora helvetet ska bli ett paradis för 120 miljoner kronor. Ny bro, nytt spår och elektrifiering av banan. Allt ska vara klart till alpina VM i Åre vintern 2019.

Drömtåget rullade längs kusten

Premiärtur. Lördag den 1 oktober rullade ett fullsatt Norrtåg Luleå-Haparanda. Senast 2018 hoppas kommunen politiker att trafiken är igång. Läs mer på kuriren.nu

Almedalen: ”Det här är inget annat än ett erbjudande till Sverige”

I knivskarp internationell konkurrens växer norra Sverige så att det knakar. Därigenom skapas mer resurser till vår välfärd. Men vad krävs framöver av politiken, näringslivet och infrastrukturen för att Sverige...

ALMEDALEN: Vad vinner Sverige på utbyggd järnväg?

Det var frågan som seminariet med samma namn ställde under Almedalsveckans tredje dag i Region Västerbottens lokaler på Novgorodgränd mitt i Visby. Bakom tillställningen stod en rad olika aktörer med kopplingar ti...

Politikerveckan i Almedalen 2016

Botniska korridoren anordnar två seminarier i Almedalen, "Hur skapar vi förutsättningar för hållbar tillväxt och välfärd?" måndag 4 juli 13-15 med Afternoon Tea och "Vad vinner Sverige på utbyggd järnväg i no...

Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter

Ska Svensk industri behålla sin position på världsmarknaden krävs att även transportsystemet är i världsklass. En ny rapport visar på snabba och långsiktiga lösningar för att nå dit.

Hållbara transporter avgörande för vår välfärd

Vem behöver transporter? En av fler frågor som belystes ur flera perspektiv på Botniska korridorens riksdagsseminarium onsdag den 25 maj.

JVFN 25 maj: Tillväxt och export startar i norra Sverige

Anmäl dig idag! Välkomna till ett samtal om Sveriges nyindustrialisering och tillväxt, tillsammans med Botniska korridoren och Järnvägsforum Norr.

Norra Sverige i gemensamt inspel till regeringen

Sverige behöver hela Sverige - ett av dagens budskap från Norra Sverige till regeringen.

Avtal klart. Nu kan bygget av Norrbotniabanan starta!

Förhandlingarna med EU klara om finansiering för framtagande av tågplan Umeå - Skellefteå!

Blir bro över Stora helvetet

Nu står det klart att Trafikverket väljer broalternativet för passagen över Stora helvetet, rapporterar SVT Jämtland

IKEA går från lastbil till tåg längs med Botniska korridoren

2 800 ton koldioxid mindre per år i utsläpp när IKEA väljer att transportera varor med tåg istället för lastbil. Nu dubblerar Green Cargo sina transporter längs Botniska korridoren för IKEA.

På nya spår mot framtiden?

Under det gemensamma paraplyet Botniska korridoren samarbetar nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan i Almedalen 2015. Tillsammans med Näringslivets transportråd lyfter vi järnvägarna i norr och i Sverige.

ScandMed-korridoren öppnar 10 november

ScandMed rail freight corridor - EUs längsta godskorridor öppnar sitt "one stop shop" 10 november. Korridoren är en del av EUs nio stomnätverks-korridorer och sträcker sig från Sicilien till Sverige.

Gävle-Axmartavlan nästa etapp dubbelspår?

Första etappen av Nya ostkustbanan (dubbelspår Gävle-Härnösand) består av 9 kilometer dubbelspår. Nästa etapp kan nu bli sträckan Gävle till Axmartavlan enligt Hela Hälsingland. (helahalsingland.se).

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X