Fakta och material

Gemensamt remissvar på Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2018-2029

N201705430TIF_Botniskakorridoren

Gemensamt inspel till halvtidsutvärderingen av Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF:

BC comments on CEF Transport Consultation

Argumentationssamling och genomgång kriterier för att ingå i EUs stomnätskorridorer

Dr Helmut Adelsberger, InfraconceptA:
Arguments pro inclusion Bothnian Corr-ScanMed
.pdf

Botniska korridoren och MIDEK:

2017-02-21 BK Extension-EN.pdf
2017-02-21 BK Extension-SV.pdf

TEN-T och CEF Funding Norra Sverige.pdf
TEN-T och CEF Funding North Finland.pdf

“Tillväxt och export startar i norra Sverige”. Presentationer från Riksdagsseminarium 25 maj 2016

Tillväxt och export startar i norra Sverige – några exempel

Per Bondemark, SSAB,  SSAB_Riksdagsseminarium 2016-05-25_SE
M
ats Erkén, ScandFibre logistics, Pres SFL Skogsind norra Sverige, Sthlm 2016-05-25
C
arina Zolland, Polarbröd AB, Transporter Riksdagen_160525

Botniska korridoren – en viktig del av Sveriges tillväxt

Joakim Berglund, Botniska korridoren, 160525_BK_riksdagen

Tillväxt, resande och expansion – tågtrafiken nu och i framtiden

Caroline Åstrand och Petter Essén, SJ AB, SJ Botniabanan i riksdagen 2016-05-25 v3
O
lle Tiderman, Norrtåg AB, nab JÄRNVÄGSFORUM Riksdagen 160525

Samarbetets gemensamma remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag inför kommande nationell plan för transportinfrastrukturen 2018-2029

RS-Inriktningsunderlag_Botniskakorridoren

Presentationer som hölls vid Järnvägsforum 19-20 februari 2015 i Sundsvall.
Catherine_Kotake_Trafikverket150219
ChristelWiman_ 150219
ElvySoderstrom_Olle_Tiderman150219
Janne Lindgren_Trafikverket150220
Kenth Nilsson_SamordnadPlanering150220
OlavJern_Nordisktsamarbete_150220
OddIngeMjoen_Nordisktsamarbete_20 feb

Rapporter

The Bothnian extension of the ScandMed Core Network Corridor
Summary of European Added Values.
2018-09-17-BK Extension Report -final version

Regional systemanalys för norra Sverige – fokus järnväg
En gemensam systemanalys med fokus på järnväg för de fem nordligaste länen och Region Örebro län. Framtagen tillsammans med ÅF Infraplan med stöd av Gustav Malmqvist, MIDEK AB

bk_systemanalys_161104

Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser – Exemplet norra Sverige
Regionförstoring-Web-140120-kl-16

Råvaror för Europa
RavarorforEuropa_SV_130423

Persontrafik Luleå – Uleåborg – Rovaniemi
Persontrafik+Norrtåg+Luleå-Uleåborg-Rovaniemi_120919

“Nationell godsstrategi”
NGS_101103

Material

Broschyr – “Botniska korridoren – en investering i hela Sverige. 8 argument för att skynda på besluten”
8-argument-för-Botniska-Korridoren

Logotyper och kartor

BC-profil1

karta_sve

BK_ENG_STOR

BK-Almedalen2015.001

Pressreleaser

© 2019 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X