Rapporter

Vilka krav finns för arbetet med Transeuropeiska nätverk?
Den Botniska korridoren är en del av EUs stomnätverk som ska vara utbyggt till 2030. Vad innebär det att vara en del av EUs gemensamma transportnätverk och vilka krav ställer det på Sverige?
Lars Nilsson sammanfattar nuvarande krav med fokus på vad Sverige som del av överenskommelsen måste göra inför kontrollstationen 2023 då nuvarande förordning och medlemsstaternas efterlevnad följs upp.

2019-12-29 RAPPORT TEN-T

Framtida resande med tåg och flyg
Norra Sverige utgör en stor del av inrikesflyget. Över 2 miljoner resor per år. När nu restiderna med tåg kraftigt förbättras, vad väljer då med fördelningen mellan flyg och tåg? Botniska korridoren har gjort en internationell jämförselse som pekar på att med halverade restider för tåget så kommer  825 000 till 1,2 miljoner flygresenärer att flyttas över till tåget. Detta är i storleksordning med den överflyttning som utbyggnaden av nya stambanor mellan storstadsregionerna väntas ge.

Rapporten bygger på beräkningar av KTH utifrån marknadsfördelning mellan tåg och flyg på kända relationer med olika restider. Effekten på norra Sverige har beräknats av ÅF på uppdrag av Botniska korridoren.

2019 BK Framtida resande med tåg och flyg 190625

The Bothnian extension of the ScandMed Core Network Corridor
Summary of European Added Values.
2018-09-17-BK Extension Report -final version

Regional systemanalys för norra Sverige – fokus järnväg
En gemensam systemanalys med fokus på järnväg för de fem nordligaste länen och Region Örebro län. Framtagen tillsammans med ÅF Infraplan med stöd av Gustav Malmqvist, MIDEK AB

bk_systemanalys_161104

Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser – Exemplet norra Sverige
Regionförstoring-Web-140120-kl-16

Råvaror för Europa
RavarorforEuropa_SV_130423

Persontrafik Luleå – Uleåborg – Rovaniemi
Persontrafik+Norrtåg+Luleå-Uleåborg-Rovaniemi_120919

“Nationell godsstrategi”
NGS_101103

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X