Omvärld

Viktiga anslutningar och på så sätt en del av korridoren i större bemärkelser är Midway Alignment från Norge till Finland via färja mellan Umeå och Vasa. Mittstråket från Trondheim till Seinäjoki och vidare österut via Östersund och Sundsvall. Atlantbanan från Norge via Östersund till Gävle och Stockholm. Scandinavian-Mediterranean-korridoren, Göteborg och Ferhman Bält fixed link till Europa och världen.

Botniska korridoren ansluter nordligaste delen av Europa med övriga världen via två av EUs nio stomnätskorridorer (TEN-T core corridors), ScandMed-korridoren och Nordic Baltic-korridoren.

ScandMed-korridoren i Botniska korridorens förlängning på svensk sida ansluter norra Sverige med de fyra nordiska huvudstäderna i nordiska triangeln och till övriga Europa och världen via Göteborgs hamn och Fehrman Bält-bron. Nordic Baltic förlänger Botniska korridoren på finska sidan till hamnarna i Baltikum och vidare till hamnarna i Nordsjön.

Malmbanan i norr kopplar ihop hamnen i Narvik och Luleå genom det malmrika Norrbotten. Banan är en del av Northern Axis som ansluter norra Norge med transsibiriska järnvägen.

Midway alignment of the Bothnian corridor är en viktig öst-västlig förbindelse som kopplar ihop korridoren mellan Umeå och Vasa med en högteknologisk färja och förbättrad logistik från Mo-i-Rana i Norge till Tammerfors i Finland.

Atlantbanan och Mittstråket förbinder storstadsområden som Trondheim och Stockholm med östkusten och Sundsvall och Gävle och bidrar med viktiga flöden in i och via Botniska korridoren.

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X