MidwayAlignment of the Bothnian Corridor

Midway Alignment of the Bothnian Corridor är en viktig maritim transportlänk mellan Sverige och Finland som är i bruk året om.

Projektet omfattar ett komplett transportsystem för gods och passagerare och är utvecklat av Umeå kommun i Sverige och Vasa stad i Finland. Midway Alignment förenar tre huvudvägar som enligt UNECE klassificeras som strategiskt betydelsefulla europeiska vägar – E12, E4 och E8 – samt Bottniska korridoren. Projektet stöder och kompletterar även EU:s Priority Projects samt EU:s Core och Comprehensive Network. Projektet uppgraderar transportlänken så att den uppfyller nationella och internationella krav på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart transportsystem med ökad multimodalitet och högre transportsäkerhet.

Målet med uppgraderingen är:
FÖRENA Norden med övriga delar av Europa i öst-västlig riktning
BIDRA till ökad sammanhållning och regional tillväxt
KOMPLETTERA korridoren mellan Skandinavien och Medelhavet
UTVECKLA och förespråka innovativa lösningar
DESIGNA och bygga en ny, miljövänlig färja för Kvarkentrafiken
FÖRBÄTTRA hamnfunktioner och gränsöverskridande logistiksystem
SÄKRA en långsiktig operationell stabilitet

Projektfaser 2012 – 2018
FAS 1: 2012–2015
Förberedande åtgärder, genomförbarhetsanalys
Konceptutveckling (förbättring av transportkedjan och infrastrukturen i hamnar och på land)
Design av den nya färjan (inklusive användning av miljövänliga alternativa bränslen och tillräcklig isbrytarkapacitet)
Budget: 20,7 miljoner euro

FAS 2: 2016–2018
Färjan och den landbaserade infrastrukturen byggs
Konstruktion (inklusive transport och förvaring av alternativa bränslen)
Logistiksystemet och funktionerna implementeras
Resultaten presenteras

Midway Alignment of the Bothnian Corridor finansieras av kommunala, regionala och nationella finansiärer i Finland och Sverige, privata bolag samt EU genom TEN-T-programmet.

MidwayAlignment webbplats: midwayalignment.eu  

MATHIAS LINDSTRÖM
Projektledare
+358 (0)50 918 6462
mathias.lindstrom(at)kvarken.org

TOMAS SIKSTRÖM
Medlem i ledningsgruppen
+46 (0)70 645 1904
tomas.sikstrom(at)umea.se
[email protected]
facebook.com/kvarkenlink
#[email protected]

Upphovsmannen ansvarar för publikationens innehåll. Europeiska unionen tar inget ansvar för hur innehållet används.

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X