Arbetet i EU

På plats i Bryssel finns flera Svenska kontor som verkar och samarbetar på uppdrag av sina respektive regioner, kommuner och landsting.

Central Sweden är en ideell förening vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län.
Målet med Central Sweden är att utifrån ett EU-perspektiv bidra till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program.
logoCentral Sweden

 

Mid Sweden European Office bevakar Jämtlands och Västernorrlands läns intressen i EU.
Visionen är att Jämtlands och Västernorrlands län ska vara en aktiv, attraktiv och framgångsrik region i Europa.
MidSwedenLogga

 


North Sweden European Office
är Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU.
Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentlig verksamhet att agera framgångsrikt på EU-arenan.

Utskrift

© 2019 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

X