Mål och syften

Syftet med Botniska Korridoren är att skapa förutsättningar för en väl fungerande och grön transportkorridor i norra Europa för såväl persontransporter som godstransporter.

Projekt Botniska korridoren syftar till att, på europeisk och nationell nivå, lyfta fram den Botniska Korridorens betydelse för hela Sverige och Europa.

Mål
Botniska korridoren en viktig del av Scandinavian-Mediterranian stomnätskorridor från 2021

Norrbotniabanan och dubbelspår Gävle-Härnösand prioriterade i den Nationella planen för infrastruktur 2018-2029

Övriga hinder för fortsatt utveckling identifierade och på väg mot lösta

Nya möjligheter och en fortsatt stark utveckling i norra Sverige och Finland

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X