Mål och syften

Syftet med Botniska Korridoren är att skapa förutsättningar för en väl fungerande och grön transportkorridor i norra Europa för såväl persontransporter som godstransporter.

Projekt Botniska korridoren syftar till att, på europeisk och nationell nivå, lyfta fram den Botniska Korridorens betydelse för hela Sverige och Europa.

Mål
Botniska korridoren en viktig del av Scandinavian-Mediterranian stomnätskorridor från 2021

Norrbotniabanan och dubbelspår Gävle-Härnösand prioriterade i den Nationella planen för infrastruktur 2018-2029

Övriga hinder för fortsatt utveckling identifierade och på väg mot lösta

Nya möjligheter och en fortsatt stark utveckling i norra Sverige och Finland

© 2019 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

X