Mot nollutsläpp 2050

Behoven av transporter ökar samtidigt som vår klimatpåverkan kraftigt måste reduceras.
Nya drivmedel, elvägar och smartare logistik är viktiga steg för att nå målet med en klimatneutral transportsektor år 2050 (Fastställt av riskdagen).

Men för att nå dit krävs att mer transporter går via järnväg som har hög kapacitet och låga eller inga utsläpp. Möjligheten att flytta från lastbil till tåg begränsas dock idag av kapacitetsbrist och bristande tillförlitlighet.

Läs mer om klimatmålet, transportsektor och Trafikverkets arbete för maskade utsläpp.

Snabbare med modern moped

”Våra transporter av mjöl från Malmö till Älvsbyn har en snitthastighet på 30 km/h. Det kan du matcha med en moped. Vi vill flytta över transporter till järnväg men då måste vi hitta en järnvägsoperatör som är villig att ta risker att starta upp nya järnvägsförbindelser. Det är inte lätt med dagens situation.” säger Johan Granberg, inköpschef Polarbröd, som transporterar 37 000 ton insatsvaror och 48 miljoner brödpåsar per år.

Stora klimatvinster med järnväg

Bara byggnationen av Norrbotniabanan väntas minska utsläppen med 80 000 ton per år, samtidigt som ett andra spår öppnas upp mellan Umeå och Luleå vilket möjliggör omledning vid problem eller behov av underhåll på banan och skapar på så sätt den robusthet som krävs för att möta näringslivets behov. För hela den Botniska korridoren väntas utsläppen minska med tre gånger Norrbotniabanan, 240 000 ton per år.

klimatkalkylator

Green Cargo har tillsammans med europeiska aktörer tagit fram en kalkylator för att beräkna energiåtgång och utsläpp på enskilda transporter för olika transportslag.
EcoTransIT är en öppen och fri kalkylatorer du anger start och mål för din transport, hur mycket du vill transportera och vilka trafikslag du vill jämföra.

Testa kalkylatorn och lär mer om Ekotransit här.

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X