Norra Sverige

Norra Sveriges råvaror väger tungt i Europa
Europa är beroende av råvaror från norr. Svenska och finska råvaror har en dominerande ställning i den europeiska råvaruförsörjningen. Varje dag fraktas bland annat stål motsvarande ett Eiffeltorn från norr till söder via Botniska korridoren – godsets ryggrad. Av brytningsvärdet på 2,5 miljarder euro i gruvorna i norr vidareförädlas detta till 55 miljarder euro i södra Sverige och minst tio gånger mer ute i Europa.

Försörjningen av varor i Europa är beroende av ett effektivt, flexibelt och sammanhängande logistik och transportsystem. Det är därför Botniska korridoren är prioriterad i EU:s stomnät-Core Network, vilket verifieras i det så kallade Råvarudirektivet.

Läs mer om norra Sveriges betydelse för Europas industri och ekonomi i rapporten “Råvaror för Europa

Norrland växer, men inte tillräckligt fort
Norrlands näringsliv är mycket mer än bara basindustri. Turismen växer kraftigt. Den digitala industrin är på stark frammarsch. IT-kluster finns i flera städer. Runt universiteten har kunskapsintensiva företag byggts, inte minst kopplade till basindustrins behov av kompetens. Ovanpå detta finns en omfattande tjänste- och servicesektor.

På ytan utgör Norrland 60 procent av Sverige. Över en miljon människor bor i ett pärlband av städer längs norrlandskusten. Städerna är livskraftiga men avståndet mellan dem förhindrar fungerande arbetspendling. Snabba tågförbindelser kan undanröja det hindret och skapa helt nya förutsättningar för att få arbetsmarknader att växa ihop och i flera fall fördubblas. Det bidrar till fler jobb, högre löner och större skatteintäkter.

 

Data och utförligare beskrivning av regionförstoringens betydelse och effekter “Regionförstoringens effekter – exemplet norra Sverige

© 2019 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

X