Norra Sverige

Norra Sveriges råvaror väger tungt i Europa
Europa är beroende av råvaror från norr. Svenska och finska råvaror har en dominerande ställning i den europeiska råvaruförsörjningen. Varje dag fraktas bland annat stål motsvarande ett Eiffeltorn från norr till söder via Botniska korridoren – godsets ryggrad. Av brytningsvärdet på 2,5 miljarder euro i gruvorna i norr vidareförädlas detta till 55 miljarder euro i södra Sverige och minst tio gånger mer ute i Europa.

Försörjningen av varor i Europa är beroende av ett effektivt, flexibelt och sammanhängande logistik och transportsystem. Det är därför Botniska korridoren är prioriterad i EU:s stomnät-Core Network, vilket verifieras i det så kallade Råvarudirektivet.

Läs mer om norra Sveriges betydelse för Europas industri och ekonomi i rapporten “Råvaror för Europa

Norrland växer, men inte tillräckligt fort
Norrlands näringsliv är mycket mer än bara basindustri. Turismen växer kraftigt. Den digitala industrin är på stark frammarsch. IT-kluster finns i flera städer. Runt universiteten har kunskapsintensiva företag byggts, inte minst kopplade till basindustrins behov av kompetens. Ovanpå detta finns en omfattande tjänste- och servicesektor.

På ytan utgör Norrland 60 procent av Sverige. Över en miljon människor bor i ett pärlband av städer längs norrlandskusten. Städerna är livskraftiga men avståndet mellan dem förhindrar fungerande arbetspendling. Snabba tågförbindelser kan undanröja det hindret och skapa helt nya förutsättningar för att få arbetsmarknader att växa ihop och i flera fall fördubblas. Det bidrar till fler jobb, högre löner och större skatteintäkter.

 

Data och utförligare beskrivning av regionförstoringens betydelse och effekter “Regionförstoringens effekter – exemplet norra Sverige

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X