Persontrafik

Norrlandskusten har ett pärlband av städer

I Norrland bor 1 150 000 människor. Befolk- ningen är koncentrerad längs kusten och i ett pärlband av städer, från Gävle i söder till Luleå i norr, bor 700 000 människor. Städerna är livskraftiga men avstånden mellan dem hindrar fungerande arbetspendling.

Om man mäter tätheten av människor per kilometer längs kusten ligger den nära tät- heten på sträckorna Stockholm-Malmö respektive Göteborg, storstäderna borträknade.

Sveriges mest urbaniserade område

Till ytan utgör Norrland 60 procent av Sverige. Det motsvarar en yta större än England, Neder- länderna, Danmark och Schweiz tillsammans. Som helhet är Norrland glest befolkat. Större delen av befolkningen på över en miljon bor i ett stråk längs kusten, i ett pärlband av städer. Norrbotten är faktiskt Sveriges mest urbaniserade län.

SV-yta-o-längd Restidsjämförelse-Luleå-Stockholm

Så mycket mer än bara råvaror

Norrlands näringsliv är så mycket mer än basin- dustri. Turismen växer starkt. Varje år har Norr- land över 8 miljoner gästnätter i Åre och andra fjällanläggningar, Icehotel etc. Runt universiteten har kunskapsintensiva företag byggts, inte minst kopplade till basindustrins behov av kompetens. Ovanpå detta finns en omfattande tjänste- och servicesektor.

Restiderna kan halveras

Genom investeringar i nya banor Gävle-Härnösand och Umeå-Luleå kan restiderna halveras. Fyra timmar Umeå-Luleå blir mindre än två, sträckan Stockholm-Sundsvall krymper till två timmar och sträckan Sundsvall till Umeå ner till en och en halv timme. Total restid från Stockholm till Luleå kan bli 5,5 timmar mot dagens 10,5 timmar.

Genom att detta sker öppnas helt nya möjligheter för rekrytering och arbete längs hela sträckningen och de största vinnarna är de mellanliggande städerna som Söderhamn, Hudiksvall, Skellefteå och Piteå.

Regionförstoringen effekter

Bättre kommunikationer leder till att den lokala arbetsmarknadsregionen växer. Upptagningsområdet för att hitta personal för arbetsgivare och att hitta ett jobb för den arbetssökande utökas när pendlingsavstånden ökar, utan att öka i tid. Effekten för samhället blir lägre arbetslöshet, bättre tillväxt när arbetsgivare enklare hittar rätt personal och högre tillgänglighet till utbildning och kraftigt höjda skatteintäkter. För den enskilde innebär det bland annat fler valmöjligheter när det gäller jobb och karriär och därigenom högre lön.

Räknat på 20 år (antagen bygg- och finansieringstid för färdigställandet av hela Botniska korridoren) handlar det om 40 – 50 miljarder i skatteintäkter.

Läs hela rapporten här: “Regionförstoringens effekter – exemplet norra Sverige”

 

 

Stellan Lundberg, Regionfîrstoringens inverkan pÜ landets ekonomi och statens finanser 140127

Samband_Storlek_Lönesumma

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X