Botniska korridoren: En prioritet i Sveriges nationella transportplan?

| Nyheter | No Comments
Färska direktiv sprider hopp – för en framtid där Botniska korridoren tar en central plats i Sveriges kommande transportplan (2026-2037). Denna slutsats växte fram  under ett dynamiskt lunchseminarium på Norra…

Lyckat europeiskt expertmöte om militär rörlighet i Östersund

| Nyheter | No Comments
”Dual use”, dubbel eller delad nytta är ett centralt begrepp inom EU:s arbete med militär mobilitet som understryker att prioritering av infrastruktur bör göras kopplat till militära och civila nyttor…

Botniska korridoren i Almedalen

| Nyheter | No Comments
För första gången ställer regeringen krav på att Trafikverket ska beakta EU:s transportpolitik! Stomnätskorridoren Skandinavien Medelhavet ska i enlighet med överenskommelsen mellan Sverige och EU vara klar senast 2030 –…

Möten med riksdagsledamöter om behoven av att se och bygga ut Botniska korridoren som ett samlat stråk

| Nyheter | No Comments
Sverige och EU har sedan tio år tillbaka en överenskommelse om att bygga ut Botniska korridoren till 2030. Hittills har det gått för långsamt och i stället för att hantera…