Militär rörlighet – ytterligare ett skäl till att skynda på utbyggnaden av Botniska korridoren

| Nyheter | No Comments
Argumenten för snabba, funktionella järnvägstransporter i norra och mellersta Sverige – både i nord-sydlig och öst-västlig riktning – är många och välkända. I den här delen av landet satsas i…

Lunchseminarium 7 dec:
Militär mobilitet allt viktigare

| Nyheter | No Comments
Rundabordsmöte med efterföljande lunch i Sveriges Riksdag 7 december: Vad kan Sverige göra för att stärka sin militära mobilitet?   Jörgen Berglund (M) och Heléne Pettersson (S), ledamöter i Försvarsutskottet…

Botniska korridoren tog plats på korridorsforum för första men inte sista gången

| Nyheter | No Comments
Korridorsforum i Bryssel 28 september. I juli 2021 fattade EU-parlamentet det historiska beslutet om att förlänga stomnätskorridoren Skandinavien–Medelhavet till att även omfatta den prioriterade järnvägen i landets övre halva –…

Botniska korridoren och EU är överens – investera i grön infrastruktur NU!

| Nyheter | No Comments
– Botniska korridorens regioner utgör ett mycket viktigt strategiskt område för hela EU, sa Pat Cox, koordinator för stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet, under det runda bordssamtal som Botniska korridoren anordnade den 28…