Hur ser Sverige ut 2040?

Hur ser den framtida utvecklingen i Sverige ut? Vilka investeringar krävs för att Sverige ska fortsätta växa och samtidigt klara av klimatmålen? Vad kan driva utvecklingen framåt? Vad kan hämma utvecklingen?

Kompetens – det viktigaste godset på ett järnvägsnät för 250 km/h?

– Vi har inga problem att hitta nya kunder, däremot är det svårt att hitta ny personal. Snabb och effektiv persontrafik är en överlevnadsfråga för många företag. En kustjärnväg för 250 km/h från Stockholm och norrut skulle skapa helt andra framtidsmöjligheter, säger Morgan Persson som är vd för Monitor i Hudiksvall.

Eftersnack – En ny målbild för Sverige: En järnväg i 250 km/h för hela Sverige

Ta del av eftersnacket där Jonas Karlsson, VD Oslo–Sthlm 2.55 och tidigare regionråd för Örebro län och Ingela Bendrot, VD Nya Ostkustbanan och tidigare statssekreterare ger sina kommentarer på Järnvägsforum Norrs samtal mellan Tomas Eneroth, infrastrukturminister, och hans företrädare Ulrica Messing och Catharina Elmsäter Svärd.

Järnvägsforum norr: Tomas Eneroth m.fl. om ett järnvägsnät för 250 km/h för hela Sverige

Botniska Korridoren efterlyser en gemensam målbild för det svenska järnvägsnätet och menar att ett järnvägsnät för 250 km/h för hela Sverige borde ingå i en sådan målbild. B la medverkar Tomas Eneroth, Ulrica Messing och Catharina Elmsäter-Svärd.

Kunskapswebbinarium om järnvägsnät för 250 km/h för hela Sverige

Anders Åkesson (C), Jasenko Omanović (S) och Elvy Söderström kommenterar presenationer om hur ett järnvägsnät för 250 km/h för hela landet skulle se ut och vad det skulle kosta.

Det här är norra Sverige

Därför valde Northvolt att etablera sig i Skellefteå

Skellefteå vet hur man vänder en negativ trend. När mycket rörde sig söderut tog Skellefteå chansen att göra något stort för framtiden – de välkomnade Northvolt, den största batterifabriken i Europa.

Superroboten som räddade liv i Fukushima

Brokk har gjort heroiska insatser på Ground Zero i New York och Fukushima i Japan. Robotens arbete har skapat stora rubriker världen över.

Tsukasa Takeuchi sushi i världsklass till Sverige

På 80-talet lämnade Tsukasa Takeuchi Japan för att flytta till Östersund – en plats där ingen hört talas om sushi. Nu har Tsukasas sushi-konst lockat människor från hela världen i över tre decennier.

Det här är Botniska korridoren

Botniska korridoren – samarbete för hela Europas utveckling

”Vår vision är att människor och verksamheter ska kunna utvecklas utan att begränsas av något så enkelt som infrastruktur”, säger Elvy Söderström, ordförande i Botniska korridoren i denna film om samarbetet.