Skip to main content
Nyheter

14 oktober: Kunskapswebbinarium om järnvägsnät för 250 km/h för hela Sverige

By 2 oktober, 2020 oktober 9th, 2020 No Comments

Alla är överens om att järnvägsnätet behöver byggas ut. I januariavtalet framgår att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas och att järnvägen i norra Sverige ska fortsätta att byggas ut. I förra veckan uppmanade regionala företrädare från olika delar av Sverige regeringen att satsa på ett järnvägsnät för 250 km/h för hela landet, läs artikeln här. Samtidigt tar nu Trafikverket, på uppdrag av regeringen, fram uppdaterade och kompletterande uppgifter angående nya stambanor för höghastighetståg för sträckorna Stockholm till Göteborg och Malmö.

Den 14 oktober hålls ett kunskapswebbinarium om järnvägsnät för 250 km/h för hela Sverige. Anmäl dig här!

Lars Nilsson och Henrik Andersson.

Lars Nilsson, seniorkonsult från Trogon Consulting, presenterar hur ett järnvägsnät för 250 km/h för hela landet skulle se ut och vad det skulle kosta.

Henrik Andersson, strategikonsult på Sweco, redovisar restider och dess effekter i form av regionförstoring, högre produktivitet och minskad sårbarhet.

Presentationerna kommenteras av:

  • Anders Åkesson (C), vice ordförande i riksdagens trafikutskott
  • Jasenko Omanović (S), järnvägspolitisk talesperson (S) samt ledamot av riksdagens trafikutskott
  • Elvy Söderström, ordförande i Botniska korridoren

Även Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan och Joakim Berg, projektledare Botniska korridoren medverkar.

Webbinariet äger rum den 14 oktober kl 10.00–11.00. Anmäl dig här, länk till sändningen mejlas ut före webbinariet.

Anders Åkesson, Jasenko Omanović och Elvy Söderström.

Detta webbinarium kommer att följas upp den 20 oktober genom ett högnivåsamtal mellan Tomas Eneroth, Ulrica Messing, Catharina Elmsäter-Svärd och Elvy Söderström. Läs mer och anmäl dig här!

Leave a Reply